V prehliadači Chrome pre Android pribudne ovládanie gestami