Prieskum ukázal, že závislosť na telefónoch je čoraz väčším problémom