HTC stoplo predaj svojich smartfónov v Británii kvôli patentovému sporu