Spojenie Google s Apple prináša kúpu patentov spoločnosti Kodak