Používatelia PayPalu pozor! Táto SMS vás môže pripraviť o veľa