Prezidentka informuje o skvelej investičnej príležitosti. Ide však o podvod vytvorený pomocou AI