Môžu inteligentnú domácnosť napadnúť vírusy? Takto predídete nebezpečenstvu