MojAndroid

Množstvo vecí a objektov, ktoré sa nachádzajú okolo nás, by bolo užitočnejšie, ak by tieto veci mali inteligentné funkcie. Nemusia pritom samé premýšľať, stačí, keď si nejaký systém bude zaznamenávať udalosti, ktoré sa s týmito objektami stali, čo nám v budúcnosti môže veľmi pomôcť. Presne toto umožňuje systém eDocu, za ktorým stojí slovenská spoločnosť.

Systém eDocu slúži na zaznamenávanie udalostí týkajúce sa objektov v našom každodennom živote. Používa k tomu QR kódy a NFC čipy, vďaka ktorým je možné jednoducho pristúpiť k danému objektu a zistiť o ňom dostupné údaje. Inteligentný systém eDocu dokáže rozoznať, kto k objektu pristúpil a následne zobrazí relevantné informácie.

smart-city

A čo môžete takto sledovať a uchovávať o tom informácie? Mestá ocenia napríklad inteligentnú správu odpadov, vďaka ktorej je možné napríklad zaznamenávať skutočnú hmotnosť odpadu a na základe toho spraviť adekvátne vyúčtovanie. Tiež je takto možné priamo kontrolovať pravidelnosť zberu odpadov, čo je pre obce veľmi užitočné. Okrem toho je možné QR kódom označiť lampy pouličného osvetlenia a občania budú môcť bez problémov nahlásiť nefunkčnú lampu. Všetky tieto prvky sú pritom automaticky ukladané do systému a zobrazia sa vždy iba kompetentnému používateľovi. V prípade pouličného osvetlenia by napríklad technik videl, kedy naposledy bola menená žiarovka, no občan by tieto údaje k dispozícii nemal a našiel by tu možno iba kontakt na dané oddelenie mestského úradu, ktoré zasa servisný pracovník nepotrebuje.

facility_management

Zaujímavé využitie by ale systém mohol mať aj pre spoločnosti. Tá by si vďaka QR kódom mohla lepšie monitorovať svoj majetok. Vedela by, ako dlho je konkrétne zariadenie v spoločnosti, či už na ňom bola vykonávaná nejaká oprava, pod ktorého zamestnanca daný kus majetku spadá a podobné informácie. Samozrejme, obrovskú pomoc by tento systém predstavoval pri vykonávaní inventúry v obchodoch. Rovnako by prostredníctvom čipov alebo QR kódov bolo možné sledovať evidenciu zamestnanca. K dispozícii by vám boli informácie o jeho schopnostiach, vzdelaní a skúsenostiach. To ocenia napríklad firmy, ktoré často preskupujú zamestnancov do nových projektov.

integration

Systém budú vedieť veľmi dobre využiť aj majitelia či správcovia budov a ocenia ho aj servisní technici. Výhodou systému je, že z neho nie je možné nič vymazať a akákoľvek zaznamenaná udalosť tu už navždy zostane. Tiež sa zaznamenávajú informácie o akýchkoľvek úpravách, a tak ide o systém odzrkadľujúci reálny stav a životný cyklus daného objektu. Samozrejme, systém by mohol mať využitie aj v bežných domácnostiach, kde by ste takto mohli monitorovať napríklad svoju chladničku či iné zariadenie a majetok v domácnosti. Slovenská firma eDocu už teraz poskytuje záujemcom možnosť vyskúšať si jednotlivé komponenty ich systému. Viac informácií nájdete priamo na stránke eDocu.sk.

15.7.2016

+