3 roky a dosť. Starším Pixelom práve skončila softvérová podpora