Žiaci sa chcú vrátiť do školy. Deti trávia hodiny denne na mobile a počítači