Google Glass: Ukážka navigácie a pracovného pohovoru [VIDEO]