Limit počtu súborov na Google Disku je preč. Volania používateľov boli vypočuté