Aplikácie operátora O2 dostanú funkciu na ochranu pred nevyžiadanými hovormi