Telekom: 5G sieť prichádza do Tatier a ďalších oblastí