Automatické aktualizácie Androidu N nebudú dostupné na žiadnom aktuálnom Nexuse