Flappy Royale: Ďalšia herná pecka na spôsob Flappy Bird?