Samsung Galaxy Fit dostáva svoju prvú softvérovú aktualizáciu