Veľkosť hier v Obchode Play sa podstatne zníži, ich inštalácia bude rýchlejšia