Samsung Galaxy S20: Druhá aktualizácia vylepšuje fotoaparáty