Koronavírus je aj za pomalšími aktualizáciami smartfónov