Aktualizácia Telegramu prináša viacero viditeľných vylepšení