Telegram počas výpadku Facebooku získal 70 miliónov nových používateľov