Európsky LG G6 dostal oficiálny nástroj na odomknutie bootloadera