Odpratávanie snehu v Košiciach funguje cez aplikáciu. V tejto sezóne si dobrovoľníci zarobia viac