Gallery Go dostáva v novej aktualizácii tmavý režim