Revolúcia vo zvyšovaní kvality rozmazaných videí. Google Fotky prinášajú zmeny