Albumy v Google fotkách už môžu obsahovať až 20 tisíc fotografií