WhatsApp umožní skryť profilovú fotografiu pred vybranými používateľmi