WhatsApp: Čo sa stane, ak nebudete súhlasiť s novými podmienkami?