WhatsApp testuje miznúce média. Obrázky, GIFy a videá sa automaticky vymažú