Pozor! Obľúbená aplikácia obsahuje vážnu bezpečnostnú chybu