Aplikácie na rozmazávanie fotografií šírili malvér, Google ich odstránil