MojAndroid

Nakoľko bolo mojou ambíciou vždy ponúkať našim čitateľom články, kde nájdu informácie pre riešenie svojich bežných starostí okolo kúpy a predaja telefónov, tabletov a podobných hračiek, snažím sa tomu prispôsobovať aj obsah. Na strane druhej, domnievam sa, že každý takýto článok nemá mať hĺbku odbornej analýzy a nemal by vykazovať známky právneho textu. No niektoré komentáre k môjmu textu, ktorý sa týkal nákupu tovaru v zahraničí ma presvedčili, aby som túto líniu prekročil v dvoch prípadoch. A teda povieme si, ako vlastne vyzerá formulár na odstúpenie od zmluvy pri nákupe cez internet a tiež, čo to znamená, ak sa vada na mnou kúpenom tablete prejaví do šiestich mesiacov od jeho kúpy.

Formulár na odstúpenie od zmluvy pri kúpe telefónu

Formulár na odstúpenie od zmluvy. Je to v našich a vlastne aj európskych podmienkach novinka od roku 2014. Verím, že sa nájde internetový obchod, ktorý nestihol si toto ešte uvedomiť a preto ani nestihol zapracovať na svojej e-mailovej komunikácii smerom k zákazníkom. Nakoľko bola vznesená zo strany našich čitateľov tiež požiadavka, aby sa takýto formulár spojil s konkrétnym znením nášho zákona, tak ho prinášam.

Verím, že to pomôže každému, kto bude potrebovať vysvetliť svojmu e-shopu, že nedostal to, na čo má nárok. Takže základom vzťahov, ktoré sa týkajú nákupu cez internet je zákon NR SR č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uplatňuje sa u nás od 13. júna 2014. Tento zákon prináša pre našich predajcov celý rad povinností, ktoré musia plniť a okrem iných sa týka aj spomínaného formulára na odstúpenie od zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy

A podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona, je predávajúci povinný pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku (tým sa myslí najmä internetový obchod) alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho alebo ak sa zmluva uzatvára na základe objednávky spotrebiteľa, pred tým, ako spotrebiteľ odošle objednávku, jasne a zrozumiteľne oznámiť spotrebiteľovi informáciu o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy; predávajúci zároveň poskytne spotrebiteľovi formulár na odstúpenie od zmluvy podľa prílohy č. 3 zákona.

Jednak teda je vytvorený formulár na odstúpenie od zmluvy a navyše, každý predajca ho musí svojmu zákazníkovi poslať. Teda mal by ho mať na svojom webovom sídle (web stránke), ale zasiela sa tiež ako súčasť obchodných podmienok spolu s e-mailom, čiže je možné, že si ho mnohí zákazníci nikdy nevšimli. Z mojich skúseností platí, že slovenský a tiež európsky predajca toto dodržuje. Pre ilustráciu toto je Formulár na odstúpenie od zmluvy (prikladáme vo verzii Word, aby ste si ho vedeli vypísať podľa seba) a v prípade potreby ho môžete použiť na uplatnenie práva na odstúpenie od vašej zmluvy, teda kúpy telefónu napríklad (samozrejme, za predpokladu, že sa tak udeje do lehoty 14 dní od kúpy). Zároveň je tento formulár súčasťou časti B prílohy I Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a teda uplatňuje sa v celej Európskej únii. Je preto jedno, či nakúpim v Nemecku, Česku alebo na Slovensku. Daný internetový obchod mi ho musí poskytnúť. Nesplnenie poskytnutia formulára je sankcionované pokutou od 200 EUR až do 10 000 EUR.

Aby to však nebolo také jednoduché, predajca, teda samotný internetový obchod má ešte jednu možnosť. K zákonu je pripojená príloha č. 2, ktorá popisuje a uvádza poučenie pre kupujúceho zákazníka o tom, ako má uplatniť svoje práva, vrátane vrátenia kúpeného telefónu. Ak teda váš e-shop siahne po tomto tlačive a celé ho pre vás vyplní a zašle vám ho, formulár na odstúpenie vám už dávať nemusí. No napriek tomu ho môže kupujúci použiť (formulár na odstúpenie), je to iba na jeho rozhodnutí. Mnohí predajcovia však kombinujú tak prílohu č. 2 a zároveň zasielajú svojim zákazníkom aj formulár na odstúpenie od zmluvy (príloha č. 3 zákona).

Vada telefónu počas prvých šiestich mesiacov od kúpy

Druhá otázka, ktorá zaujala našich čitateľov je spojená s uplatnením vady kúpeného telefónu počas prvých šiestich mesiacov. Tu je to  vcelku jednoduché, pretože vždy môžete odkázať vášho predajcu (a je jedno, či ste tovar kúpili v kamennej predajni alebo v internetovom obchode) na znenie § 508 ods. 2 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého: „Vada, ktorá sa prejaví do šiestich mesiacov odo dňa prevzatia plnenia, sa považuje za vadu, ktorá bola už v deň prevzatia, ak to neodporuje povahe veci alebo ak scudziteľ nepreukáže opak.“ Inak povedané, ak kúpim od predajcu napríklad telefón a vyskytne sa mi vada po dvoch mesiacoch používania, tak je tu záver, že je to vada, ktorá už bola a existovala pri kúpe môjho telefónu.

Veta neplatí iba vtedy, ak by sa jednalo o vadu,  ktorá odporuje povahe veci alebo predajca by dokázal, že vada nebola v čase predaja na telefóne. Toto by sa malo dokazovať nezávislým posudkom, čo však býva v praxi nesmierne zložité, najmä, ak sa vada ukáže po nejakom čase a teda telefón používam napríklad štyri mesiace. Potom skúmanie toho, ako vlastne telefón vyzeral  v deň kúpy je obtiažne, preto ak predajca nedokáže uvedené preukázať, má sa za to, že vada proste v deň kúpy telefónu existovala a on za ňu plne zodpovedá. V týchto prípadoch sa zdá aj zbytočné, aby predajca išiel posudzovať vadu a tvrdil, že má na to 30 dní. Totiž vada ak je na telefóne, tak je to vada od kúpy. Toto ustanovenie však mnohí nepoznajú, zabudli naň alebo ho proste nechcú poznať. Preto sa ním máloktorý predajca u nás riadi.

29.1.2017

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+