Odstúpenie od kúpy telefónu a záruka počas prvých šiestich mesiacov