MojAndroid

NFC je pojem, ktorý sa v posledných mesiacoch skloňuje všetkými pádmi. Ide však o technológiu, ktorá je medzi nami už niekoľko rokov a len málokto jej rozumie a v lepšom prípade ju aj používa. Čo sa skrýva za touto magickou skratkou a ako vám NFC môže pomôcť vo vašom reálnom živote? To sa vám pokúsime vysvetliť v nasledujúcom článku.

Obsah článku:

NFC

NFC = Near Field Communication

Skratka NFC pochádza z anglického spojenia Near Field Communication, čo vo voľnom preklade znamená “komunikácia na krátke vzdialenosti”. Pre jednoduchosť povieme, že ide o prenos údajov podobný technológii Bluetooth alebo staršiemu štandardu infračerveného prenosu, kde jedno zariadenie “uchované” informácie ponúka inému pomocou bezdrôtového prenosu. Keď sa však na NFC pozrieme z bližšia, zistíme, že ide o úplne iný prenos, na ktorého pochopenie potrebujete základné elektrotechnické znalosti.

NFC-logo

Oficiálne logo technológie NFC.

NFC funguje medzi 2 kompatibilnými zariadeniami ktoré si v jednoduchosti označíme ako odosielateľa prijímateľa. Za odosielateľa môžeme považovať NFC tagy (vysvetlíme neskôr), inteligentné hodinky, rôzne identifikačné karty, reproduktory, slúchadlá, reklamné letáky s integrovaným NFC a ďalšie produkty, ktorých existuje naozaj niekoľko stoviek.

Hoci by sme odosielateľov mohli rozdeliť ešte na aktívnych – s vlastným zdrojom energie; a pasívnych – iba pasívne prvky so statickou informáciou, v drvivej väčšine prípadov ide práve o pasívnu technológiu, ktorá sa používa v spotrebnej elektronike. Odosielateľa preto budeme automaticky považovať za pasívne zariadenie, ktoré nemá vlastný zdroj energie a informáciu “ponúka” len v blízkosti prijímateľa, ktorý mu energiu dodá priamo pri komunikácii.

NFC-2

Takto vyzerá typický NFC tag.

Prijímateľom je v tomto chápaní smartfón, tablet alebo iné zariadenie s vlastným operačným systémom, ktoré má aj vlastný zdroj energie – väčšinou vstavaný akumulátor (batériu). Energia je v prípade NFC veľmi dôležitým prvkom a bez nej by prenos údajov nebol možný. Dôležité si je však uvedomiť, že smartfón či tablet dokáže údaje nielen od pasívneho prvku získať, ale dokáže ich aj vyslať inému prijímateľovi, čoho príkladom je napríklad zasielanie vizitiek s kontaktmi medzi 2 smartfónmi.

Ako NFC funguje?

Ako sme už spomínali, technológia NFC potrebuje na prenos údajov energiu, presnejšie elektromagnetické vlnenie. To je pri prenose dodávané cievkou, ktorá sa nachádza v príjimateľovi, teda v smartfóne alebo tablete. Cievka vysiela elektromagentické vlny na určitej frekvencii, ktoré dokáže pasívny prvok, opäť formou cievky, prijať a premeniť na energiu.

V praxi to teda funguje asi tak, že telefón vysiela formou elektromagnetických vĺn energiu a keď sa dostatočne priblíži k NFC tagu alebo inému pasívnemu NFC prvku, cievka v ňom elektromagnetické vlnenie pohltí a premení na energiu. Pomocou energie potom môže odosielateľ vyslať uloženú informáciu prijímateľovi a ak ste tento chaotický postup a opis pochopili, už viete, ako funguje NFC :-) Pre istotu si to ale ukážeme aj na obrázku.

NFC-ako-to-fugnuje

Pre správne fungovanie NFC musia obe zariadenia (prijímateľ aj odosielateľ) pracovať na rovnakej frekvencii. Nakoľko je pri bezdrôtových štandardoch podobných frekvencií niekoľko, pre NFC bola stanovená špecifická úroveň 13,56 MHz. Dáta na tejto frekvenčnej úrovni môžu byť posielané a prijímané rýchlosťami 106, 212 alebo 424 kbps, pričom najvyššia prenosová rýchlosť umožňuje reálny presun dát na úrovni približne 53 kB/s.

To znamená, že priemernú mp3 skladbu o veľkosti 4 MB pošlete cez NFC z jedného smartfónu na druhý za približne 1 minútu a 18 sekúnd. Pri NFC tagoch sa samozrejme nemôžeme baviť o prenose mp3 skladieb, nakoľko ich kapacita je značne obmedzená, rádovo len na niekoľko kB – preto je prenos takmer okamžitý. A to je nesporne jedna z najväčších výhod NFC technológie ako takej.

NFC-4

Ďalšou výhodou technológie NFC je jej veľkosť. Aj napriek tomu, že NFC čip obsahuje indukčnú cievku, ktorá vyvoláva elektromagnetické vlny potrebné pre prenos energie, technológia je v takom výrobnom štádiu, že sa zmestí aj na pamäťovú kartu alebo kartu SIM. NFC je teda možné použiť takmer kdekoľvek a vďaka NFC tagom, ktoré merajú rádovo len niekoľko centimetrov na priemer, je použitie NFC praktické a nenáročné.

NFC-1

NFC sa zmestí aj na pamäťovú kartu alebo SIM. 

Pri opise vlastností a princípu fungovania NFC by sme mohli zájsť oveľa ďalej a povedať si napríklad o jeho pôvode v RFID technológii alebo o tom, ako presnejšie funguje elektromagnetická indukcia, to je však téma pre náročnejších čitateľov, ktorú v prípade záujmu môžeme konzultovať osobne.

Na záver však musíme pripomenúť, že tak, ako nie je vo svete nič dokonalé, nie je dokonalé ani NFC. Reálne je nemožné dosiahnuť maximálnu prenosovú rýchlosť kvôli strate energie, ktorá vznikne pri šírení elektromagnetických vĺn vzduchom a rýchlosť je závislá aj od kompatibility zariadení, prípadne od zložitosti či kvality pasívneho prvku (odosielateľa), čo je priamo úmerné s jeho cenou.

Je lepšie NFC alebo Bluetooth?

Možno si poviete, že je NFC zbytočné, keď má takmer každé zariadenie Bluetooth, ktorý sa používa už roky. Medzi týmito dvoma technológiami však existuje niekoľko markantných rozdielov. Technológia Bluetooth je totižto oveľa energeticky náročnejšia a vyžaduje si napájanie oboch zapojených zariadení, pričom je dáta potrebné posielať na väčšiu vzdialenosť, čo znamená, že je potrebné použiť viac energie na ich prenos. NFC naopak funguje na krátke vzdialenosti, nevyžaduje si energiu v oboch zariadeniach súčasne, a tak je vhodné pre použitie v reklamných letákoch, na verejnosti alebo všade, kde nie je dostupný zdroj energie.

nfc-vs-bluetooth

Za nevýhodu NFC však môžme považovať dosah prenosu. Zatiaľ čo pri NFC je maximálna vzdialenosť zariadení zhruba 10 cm, cez Bluetooth dokážeme poslať súbor aj na vzdialenosť 10 metrov. Bluetooth víťazí aj pri porovnaní rýchlosti, pretože dokáže posielať údaje rýchlosťou až 2,1 Mbit/s, zatiaľ čo NFC zvládne prenos v rýchlosti “iba” necelých 0,5 Mbit/s. Kompenzáciou je však rýchlejšie párovanie, ktoré v prípade NFC prebehne do 0,1 sekundy, zatiaľ čo pri staršej technológii Bluetooth strávite pri párovaní aj minútu. Doteraz najrýchlejším štandardom Bluetooth je verzia 4.0, ktorá pri párovaní dosahuje rýchlosť rovnako v desatinách sekundy.

NFC-BT-logo

Obe prenosové technológie majú svoje výhody a najviac z nich vyťažíme pri ich súbežnom použití. Preto sa NFC v rôznych zariadeniach používa na párovanie, pričom samotný prenos súborov prebieha už cez Bluetooth. Príkladom je funkcia Android Beam, v zariadeniach Samsung označovaná ako S Beam, ktorú majú všetky zariadenia s NFC predinštalovanú. Reálne využitie však nachádzame aj pri bezdrôtových slúchadlách či reproduktoroch, prípadne pri párovaní so “smart” televízormi, kde prenos údajov prebieha väčšinou cez spoločnú Wi-Fi sieť.

Využitie a budúcnosť NFC

Ako sme už spomínali, využitie NFC je rôznorodé. Okrem NFC tagov sa dnes využíva aj v mobilnom príslušenstve, v tlačiarňach, identifikačných kartách, či letákoch, no jeho najväčšie využitie odborníci vidia v bezkontaktných platbách. Naše smartfóny by sa vďaka NFC mohli stať našimi plnohodnotnými peňaženkami a okrem peňazí by sme mohli v digitálnej forme nosiť aj svoje identifikačné karty ako občiansky preukaz, pas, či vodičský preukaz, čo by nám značne zjednodušilo život.

Otázkou samozrejme ostáva bezpečnosť a rozšírenie NFC po svete, už dnes však môžme povedať, že ide o technológiu budúcnosti. NFC platby sú už dostupné dokonca aj na Slovensku a pomocou špeciálnej NFC SIM karty od O2 alebo Orangu môžete platiť vo vybraných slovenských obchodoch.

NFC-mobile-pay

Bezpečnostné riziká spojené s používaním NFC

Hoci technológia NFC funguje len na vzdialenosť pár centimetrov, existuje niekoľko bezpečnostných rizík, ktoré sú spojené s jej používaním. V roku 2006 sa na ne bližšie zamerali páni Ernst Haselsteiner a Klemens Breitfuß, ktorí definovali niekoľko typov bezpečnostných nedostatkov a potenciálnych bezpečnostných dier. Tie si teraz bližšie popíšeme:

Zachytávanie prenosu externou anténou

NFC funguje na princípe šírenia elektromagnetických vĺn. Tie sa dajú odchytiť pomocou špeciálnych antén, pričom vzdialenosť, z ktorej je možné takýto signál zachytiť, je definovaná na niekoľko metrov. Vzdialenosť sa značne líši podľa toho, či je zachytávaný signál vysielaný na pasívne, alebo aktívne zariadenie. Pri pasívnych NFC čipoch je nutné, aby bol hacker vzdialený do 1 metra, pričom na zachytávanie vĺn z aktívneho zariadenia stačí aj vzdialenosť 10 metrov.

Princíp tejto technológie sa dá porovnať s technológiou bankomatového skimmingu (získavanie údajov z platobnej karty pri použití v upravenom bankomate), v prípade NFC však nie je nutný bezprostredný kontakt s napadnutým zariadením. Pri uvedomení si faktu, že sa na NFC tagy dnes ukladajú väčšinou kontaktné údaje alebo informácie neobsahujúce heslo či PIN kód, nemali by sme byť ohrození týmto typom útoku hackerov.

Ponaučenie: Na NFC tagy neukladať heslá, PIN kódy ani iné údaje, ktoré považujete za citlivé.

Modifikovanie dát

Pri prenose dát je jednoduché ich čiastočné modifikovanie alebo zničenie pomocou nástroja, ktorý sa volá Radio Jammer. Ide o istý typ rušičky bezdrôtových signálov, pred ktorou sa nedá v prípade útoku nijako brániť. NFC zariadenie však dokáže Jammer počas prenosu dát zachytiť a upozorniť na to používateľa.

Pri prenose malých súborov (napríklad pri kontakte zariadenia s NFC tagom) je však tento útok takmer nepodstatným, nakoľko prenos dát prebehne do niekoľkých desatín sekundy. Efektívnosť takéhoto útoku je veľmi malá, pričom hacker údaje nemôže získať, ale len upraviť alebo zničiť, čo by sa dalo použiť maximálne na zničenie bezkontaktnej platobnej karty, aj to len s veľkou dávkou šťastia.

Ponaučenie: Nepoužívajte bezkontaktné platby alebo platbu smartfónom v prostredí, ktoré nepokladáte za bezpečné, prípadne s terminálmi, ktoré vyzerajú nejakým spôsobom upravené alebo nie sú označené oficiálnym logom bezkontaktnej platby.

Krádež identity

Pri špecifickej úprave kódu libnfc je možné pri bezprostrednom prenose dát medzi dvoma NFC zariadeniami tzv. odcudzenie identity. Hacker sa tak môže tváriť ako niekto, čo vám chce poslať svoju vizitku cez NFC zo smartfónu priamo do smartfónu, pričom vám ukradne vašu identitu, prípadne takýto útok môže nastať pri fiktívnej platbe vašou bezkontaktnou kartou či platby-schopným zariadením.

Využitie takto ukradnutých dát je však obmedzené, na ich reálne použitie by musel útočník poznať vaše heslo do mobilného bankingu prípadne PIN od platobnej karty. Útok je založený na úprave ISO/IEC 14443 protokolov, čo by však dnešné mobilné platobné aplikácie a bezkontaktné terminály mali eliminovať, prípadne hackerovi zneumožniť.

Ponaučenie: Nedovoľte neznámym ľuďom, aby so svojimi NFC zariadeniami pristupovali k vášmu smartfónu alebo bezkontaktnej karte. Nastavte si tiež limit pre bezkontaktné platby a upozornenie na ich realizovanie, aby ste mohli prípadné zneužitie ihneď vystopovať a zablokovať si svoj účet.

Strata zariadenia alebo NFC tagu

Jedným z potenciálnych nebezpečenstiev je aj fyzická strata NFC zariadenia alebo tagu. Zatiaľ čo si na tagu ukladáme väčšinou len kontaktné údaje alebo informácie, ktoré nálezca môže využiť maximálne na spamming, smartfón s NFC a platobnou schopnosťou môže nálezca využiť na menšie platby alebo iné peňažné operácie. Vždy si preto na zariadení, v ktorom takéto platby využívate, nastavte zabezpečenie obrazovky (aspoň vzorom) a ak je to možné, nastavte si aj heslo v aplikácii určenej na bezkontaktné platby.

Ponaučenie: Vždy si smartfón, ktorý používate na platby, dostatočne zabezpečte a na NFC tagy, ktoré so sebou všade nosíte, si uložte len údaje a dáta, ktoré pri strate nemôže nálezca zneužiť.

Používanie NFC tagu ako bezkontaktného kľúča

Nikdy nepoužívajte NFC tagy ako bezkontaktné kľúče alebo prístupové karty. Ak sa pre tento krok aj napriek rizikám rozhodnete, dávajte si veľký pozor, kde tieto karty pokladáte a komu ich dávate do ruky. Priemerne skúsený hacker totižto dokáže dáta z takýchto kariet alebo tagov prečítať a využiť vo váš neprospech, prípadne v jeho prospech.

Ponaučenie: Dávajte si pozor na NFC zariadenia s citlivými dátami a na bezkontaktné karty, ktoré používate na prístup do práce či inej inštitúcie.

Ďalšie bezpečnostné riziká

Okrem vyššie spomínaných rizík existujú ďalšie spôsoby, ako môžu hackeri využiť vaše NFC zariadenie. Pod tieto riziká patrí napríklad mobilný malware, ktorý v maximálne sofistikovanej forme (a hlavne v zariadeniach s rootom) môže získať vaše údaje a využiť ich pre vytvorenie falošnej identity, prípadne možnosť, že hackeri na NFC tag umiestnia škodlivý kód, ktorý načítaním tagu prenesiete do svojho Android zariadenia. Všetko však dokáže eliminovať aktuálny antivírusový program so správnymi nastaveniami.

Android 4.4 KitKat a NFC Host Card Emulation

O bezpečnosť NFC sa stará aj Google, ktorý v najnovšej verzii svojho systému prináša novinku v podobe Host Card Emulation transakcií. Ide o platby pomocou NFC, ktoré ponúkajú natívnu bezpečnostnú ochranu voči zneužitiu. Takýto spôsob ochrany je v Androide implementovaný a vôľne využiteľný každou nainštalovanou aplikáciou, takže sa pri bezkontaktných platbách môžete spoľahnúť na bezpečnosť zaručenú priamo Googlom, nech použijete akúkoľvek z kompatibilných aplikácií.

Zhrnutie

Ak svoje zariadenie využívate na bezkontaktné platby, dbajte hlavne na bezpečnosť. Pokiaľ je to možné, ochráňte platobnú aplikáciu heslom alebo vzorom a (odlišným) vzorom alebo heslom ochráňte aj samotný smartfón či tablet. Rovnako si dávajte pozor na NFC tagy a bezkontaktné karty, na ktorých máte uložené citlivé informácie a najlepšie urobíte, ak si na NFC tagy takéto údaje nebudete vôbec ukladať.

Pozor tiež na poškodené alebo upravené bezkontaktné terminály a na neznámych ľudí, ktorí vám chcú priamo zo smartfónu na smartfón poslať nejaké údaje pomocou NFC. V extrémnych prípadoch si tiež dávajte pozor na ľudí s neznámymi elektronickými prístrojmi (so skrytými anténami), ktorí sa pohybujú vo vašej bezprostrednej blízkosti. Dodržiavaním základných bezpečnostných pravidiel však máte 99,9% istotu, že vaše NFC zariadenie nebude predmetom útoku nejakého hackera.

Čo je to NFC tag a ako funguje?

Ak ste sa niekedy zaujímali o technológiu NFC hlbšie, určite ste narazili aj na výraz NFC tag. Ide o pasívne (málokrát aktívne) zariadenie, kartu, nálepku, príslušenstvo – zjednodušene čip, ktorý je možné využiť na rôzne účely. Pomocou špeciálnych aplikácií je naň možné zapisovať rôzne typy údajov, ktoré neskôr prečítate iba pomocou svojho Android smartfónu alebo tabletu bez toho, aby ste ich museli písať ručne.

Týmto spôsobom si môžete vytvoriť vašu vizitku, príkaz na vypnutie zvukov po príchode domov, URL adresu či čokoľvek iné, čo vám napadne. Veľkosť informácie je však obmedzená.

Staršie “ultralight C” tagy majú menšiu kapacitu a dokážu uložiť textový súbor do maximálnej veľkosti 41 znakov. Novšie tagy s označením NTAG203 sú na tom s kapacitou lepšie a dokážu uložiť až 132 znakov textového súboru. Informácie zapisované na NFC tagy majú zvyčajne formát NDEF (NFC Data Exchange Format), ktorý je zaužívaný po celom svete a dokáže ho prečítať každé NFC zariadenie.

Dáta na tag môžete opätovne zapisovať a prepisovať podľa vašich potrieb a v prípade, že tag chcete použiť na uloženie informácií, ktoré v budúcnosti nechcete meniť (napr. vizitka, ktorú dáte partnerovi), môžete NFC tag aj uzamknúť. Je to však nevratný proces a uzavretý tag sa už nedá prepísať alebo upraviť.

Ako nastaviť a programovať NFC tagy?

Najjednoduchšia cesta, ako nastaviť NFC tagy, je pomocou Android aplikácie. Takýchto titulov sa však na Google Play nachádza niekoľko a preto je ťažké vybrať si ten najlepší z nich. V zásade platí, že existuje viacero aplikácií s takmer rovnocennými funkciami a záleží len na vás, ktorú z nich si vyberiete. Najlepšie urobíte, ak si ich nainštalujete niekoľko a skúsite, ktorá aplikácia vám prostredím a funkciami vyhovuje najviac. Tu je niekoľko našich tipov:

Slovenská aplikácia Smart Assistent má obrovskú výhodu v podpore materinského jazyka. Ponúka tiež bohaté možnosti pre nastavenia tagov, ich čítanie a prácu s nimi. Aj preto vám ju odporúčame nainštalovať medzi prvými.

Verzia: 4.2
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 4.2
Aktuálna cena: Zdarma

Verzia: 2.0.2
Pôvodná cena: 2,99 €
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 2.0.2
Pôvodná cena: 2,99 €
Aktuálna cena: Zdarma

Verzia: 6.4
Pôvodná cena: 2,99 €
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 6.4
Pôvodná cena: 2,99 €
Aktuálna cena: Zdarma

Toto sú aplikácie určené na zapisovanie informácií. Ak sa však chcete zamerať len na ich čítanie a smartfón či tablet využiť pri už existujúcom NFC riešení, mohli by sa vám hodiť aplikácie:

Verzia: 4.23
Pôvodná cena: 2,99 €
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 4.23
Pôvodná cena: 2,99 €
Aktuálna cena: Zdarma

Verzia: 1.12a
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 1.12a
Aktuálna cena: Zdarma

Verzia: 0.15
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 0.15
Aktuálna cena: Zdarma

Keď si stiahnete a nainštalujete príslušnú aplikáciu pre zapisovanie tagov a máte dostupný voľný NFC tag, môžete si naň uložiť akúkoľvek informáciu. Pre ukážku použijeme aplikáciu Smart Assistent, ktorá obsahuje pekne spracovaného Pomocníka pre prípad, že na NFC tagy zapisujete po prvýkrát. My však v tomto prípade využijeme záložku Smart nástroje, kde vytvoríme nový Open Tag.

  1. V prvom kroku pridajte nastavenia, ktoré sa pri priložení NFC majú zmeniť. V tomto prípade sme zvolili Wi-Fi, mobilné dáta a hlasitosť vyzváňania.
  2. Kliknutím na ikony jednotlivých nastavení zmeníte ich hodnotu (zapnuté/vypnuté). V našom prípade sme zapli Wi-Fi, vypli mobilné dáta a hlasitosť zvonenia zvolili na maximum.
  3. V ďalšom kroku si môžete k nastaveniam pridať aj spustenie akcie, v tomto prípade zvolíme Otvorenie WWW adresy. Kliknutím na ikonu Otvoriť WWW pridáte vlastnú URL adresu, v našom prípade www.mojandroid.sk.
  4. Keď ste nastavili parametre tagu, zvoľte možnosť Zapísať na tag, ktorú nájdete v spodnej časti obrazovky.
  5. Priložte tag ku vášmu zariadeniu, zvyčajne k vrchnej časti zadného krytu a po zapísaní údajov by ste mali získať potvrdenie o ich zapísaní.

Takto upravený a nastavený NFC tag si stačí už iba položiť niekde na stôl, prilepiť na poličku alebo pripevniť na kľúče a môžete ho využívať. Samozrejme, že NFC tagy majú oveľa väčší potenciál a dajú sa na ne zapisovať údaje rôzneho typu. Aj v tomto prípade, možno ešte viac ako v inej situácii, platí porekadlo, že fantázii sa medze nekladú. 

Čím viackrát na NFC tag zapíšete nejakú informáciu, tým viac získate skúsenosti s ich používaním a neskôr si môžete pomocou NFC tagu naprogramovať aj zložitejšie príkazy. Návod, ktorý by to vysvetľoval, by však bol príliš dlhý a pre mnohých nezaujímavý, a preto ak sa touto problematikou chcete zaoberať do hĺbky, navštívte www.AndroidForum.sk, kde vám skúsenejší používatelia s NFC tagmi určite pomôžu pri vašich ďalších krokoch.

NFC v kocke: Všetko, čo potrebujete vedieť ako majitelia smartfónov

Technológiu Bluetooth, ktorá vznikla ešte v roku 1994 vďaka firme Ericsson, vtedy úspešne produkujúcej mobilné telefóny, asi pozná každý. No nie každý vie, čo je NFC, ako funguje a ako ho možno využiť. Pritom Bluetooth a NFC spolupracujú celkom bežne a platby pomocou mobilu sú čoraz populárnejšie.

Ako funguje NFC

Táto nenápadná technológia vznikla zo štandardu ISO/IEC 14443, ktorý sa využíva v oblasti platobných kariet na bezkontaktné platby. Skratka NFC znamená Near Field Communication, takže komunikáciu s krátkym dosahom v rámci blízkeho energetického poľa. Využíva sa pritom frekvenčné pásmo 13,56 MHz a maximálny dosah by mal byť niekde medzi 10 a 20 cm. Väčšinou je to skôr menej ako viac, z bezpečnostných dôvodov.

To je zároveň odpoveď na otázku o bezpečnosti NFC – na to, aby prenos fungoval, musia byť zariadenia extrémne blízko seba. Takže prípadný hacker či útočník by sa musel k vášmu telefónu dostať so svojím zariadením na vzdialenosť niekoľkých centimetrov, aby čosi zmohol.

V prípade mobilných telefónov ide o komunikáciu medzi dvomi zariadeniami, medzi telefónom a platobným terminálom alebo medzi telefónom a príslušenstvom. Práve tu prichádza na rad spolupráca s Bluetooth. Pri spárovaní dvoch Bluetooth zariadení totiž NFC pomáha tým, že celý proces redukuje na dotyk. Napríklad pri smart hodinkách či slúchadlách vám postačí dotknúť sa zadnej časti telefónu a spojenie sa vytvorí automaticky bez nutnosti absolvovať občas zdĺhavé párovanie pomocou Bluetooth.

Keď sa dve takéto zariadenia obsahujúce čip NFC priblížia, aktivuje sa elektromagnetická indukcia. Princíp sa teda podobá tomu, ktorý sa používa v kartách s čipmi RFID na vstup do budovy či miestnosti. Zariadenia s NFC pritom môžu fungovať v dvoch režimoch – aktívnom a pasívnom. Prístroj v aktívnom režime svojím elektromagnetickým poľom naindukuje malý prúd v pasívnom zariadení a vďaka tomu sa nadviaže spojenie.

Po automatickom prepojení si prístroje vymenia údaje rýchlosťou do 848 kbit (niekedy iba 424 kbit či menej). Čo nie je síce rýchlosť blesku, no na tento účel to úplne stačí, pretože na ďalšiu komunikáciu už smartfón môže využívať Bluetooth, ktorého dosah je približne do 10 metrov a dosiahnuteľné rýchlosti prenosu dát sú vyššie. Konkrétne pri ešte stále masovo používanom Bluetooth 4.2 je to do 1 Mbit a Bluetooth 5.0 do 2 Mbit.

Android Beam

Technológia Android Beam, ktorá prišla na trh v roku 2011 s Androidom 4.0 Ice Cream Sandwich, však v tomto smere trochu zamiešala karty. Aktivuje totiž spojenie medzi dvomi smartfónmi pomocou NFC, vykoná komunikáciu pomocou Bluetooth, a ten zasa vypne. Obsah pritom môže od Androidu 4.1 Jelly Bean zahŕňať napríklad aj prenos videí, odkazov či fotiek.

Komunikácia cez Android Beam je jednosmerná. Zariadenia sa dotknú zadnými časťami a obsah na obrazovke sa po ťuknutí na príslušnú možnosť prenesie z odosielateľského do prijímacieho prístroja.

Napriek tejto jednoduchosti a podpore Google však včas ukázal, že je Beam medzi používateľmi málo obľúbený a iné komunikačné technológie ho veselo nahrádzajú. V Androide 10 preto už Beam vôbec nenájdete.

Zaujímavé je, že Samsung prišiel s vlastným variantom Beamu a nazval ho S Beam. Na prenos súborov používa Wi-Fi Direct, vďaka čomu sú prenosové rýchlosti oveľa vyššie a nie je problém ani s prenosom objemných dát, ako sú filmy. Keďže je však S Beam postavený na Android Beame, jeho budúcnosť nevidíme veľmi optimisticky.

Platby mobilom pomocou NFC na Slovensku

V poslednej dobe je čoraz populárnejším využitím NFC platba za tovar či služby v obchodoch pomocou smartfónu. Výhoda je zjavná, nemusíte so sebou nosiť debetnú či kreditnú kartu, jednoducho vytiahnete mobil z vrecka, priložíte ho k terminálu v obchode a týmto spôsobom zaplatíte. Oproti čipom v kartách, sú tie v mobiloch rýchlejšie, takže overenie platby je tiež svižnejšie.

Toho roku spustili slovenské banky podporu služby Apple Pay, pomocou ktorej možno platiť už nielen v aplikáciách a na weboch, ale aj za tovar a služby v obchodoch. Bezpečnosť má na starosti Face ID na identifikáciu svojho majiteľa pomocou tváre a Touch ID na odtlačok prsta. Každá transakcia pritom využíva špecifické číslo zariadenia a jedinečný kód transakcie. Číslo platobnej karty používateľa sa pri transakcii neukladá v zariadení ani na serveroch Apple. Jej údaje sú uložené v rámci aplikácie Wallet.

Podobná je situácia so službou Google Pay, ktorá sa u nás spustila ešte skôr – vo februári 2018. Slovenské banky ju podporujú, výnimkou je už len ČSOB, ktorá využíva vlastný systém. V tomto roku spustila Google Pay aj Tatra banka. Na Google Pay potrebujete, okrem telefónu s NFC, aj Android 5.0 a vyšší. Rovnako ako pri konkurencii, aj tu máte svoje údaje bezpečne uložené v aplikácii Google Wallet.

Majitelia smartfónov Samsung by možno prijali, keby sa na Slovensku dalo platiť aj pomocou Samsung Pay. To však výrobca zatiaľ nechystá, no na Samsungoch funguje aj Google Pay, takže svoj čip NFC môžete týmto spôsobom predsa využiť.

Náš tip
Samsung Pay prichádza na ďalšie trhy. Ako je to so Slovenskom?

Napokon spomenieme možnosť platenia čipom NFC v smart hodinkách. To je už asi najpohodlnejší spôsob. Nemusíte nič vyťahovať z vrecka, jednoducho priložíte hodinky k platobnému terminálu a vec je vyriešená. Tento spôsob z veľkých hráčov na trhu podporuje Apple Pay aj Google Pay. Keď sa vás teda najbližšie spýta tá milá predavačka v potravinách, či zaplatíte dotykom, zrejme neflirtuje, iba chce s vami komunikovať na frekvencii 13,56 MHz :)

27.3.2020

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+