MojAndroid

Z mobilov, ktoré pôvodne slúžili ako čisto komunikačné prístroje na telefonovanie a posielanie správ, sa v posledných rokoch stali multifunkčné zariadenia, ktoré dokážu zvládnuť množstvo úloh a funkcií. Tieto všestranné zariadenia neušli ani pozornosti bánk, ktoré začali svojim zákazníkom ponúkať služby, naviazané práve na využívanie mobilného telefónu.  Okrem populárnych služieb, ako Viamo či Mobito, ktoré sa objavili v poslednom období, je už roky zákazníkmi využívaný mobil banking a jeho význam stúpol aj v súvislosti s rozšírením smartfónov medzi čoraz väčší počet bežných používateľov. Väčšina bánk preto pripravila svoje Android aplikácie, ktoré umožňujú kontrolovať a spravovať svoj účet a niektoré majú navyše aj ďalšie rozšírené možnosti.

mobile-banking

My sme sa rozhodli spraviť prehľad týchto bankových aplikácií a charakterizovať ich hlavné funkcie. O vyjadrenie a zhodnotenie aplikácií sme zároveň požiadali aj tlačové oddelenia bánk, z ktorých vyjadrení sme tiež čerpali informácie pri zostavovaní článku.

VÚB

Všeobecná úverová banka je finančnou inštitúciou, ktorá dlhodobo pôsobí na slovenskom trhu a ako jedna z dvoch slovenských bánk ponúka službu Viamo, prostredníctvom ktorej môžu klienti posielať peniaze na telefónne číslo prijímateľa bez toho, aby poznali číslo jeho účtu. Kompletnú Android aplikáciu, zameranú na mobil banking a súvisiace služby však banka momentálne ešte nemá, ale plánuje jej spustenie pre platformy Android a iOS v blízkej dobe. Podľa vyjadrenia tlačového centra banky pôjde o hybridnú verziu aplikácie, ktorá už bude podporovať zadávanie platby z QR a čiarového kódu podľa štandardu prijatého Slovenskou bankovou asociáciou. V budúcnosti VÚB plánuje prechod aj na plnohodnotnú natívnu aplikáciu.

Momentálne sa banka zameriava hlavne na internet banking, ktorého novú verziu spustila v júli tohto roku a je dostupný aj v mobilnej forme. Službu môže bezplatne využívať každý klient VÚB banky, bez ohľadu na to, aký produkt má zriadený (bežný účet, kreditná karta, hypotéka atď.).  Mobil banking je v súčasnosti  v banke poskytovaný ako optimalizovaná webová verzia vybraných operácií internet bankingu ( https://nib.vub.sk ). Na základe autodetekcie zariadenia je poskytnutá buď najvyššia verzia vo formáte HTML5 alebo pre staršie telefóny základná webová verzia.

Verzia: 2.0.0
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 2.0.0
Aktuálna cena: Zdarma

Verzia: 2.0.44
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 2.0.44
Aktuálna cena: Zdarma

V obchode Google Play však predsa len nájdeme jednu aplikáciu od VÚB a tou je VÚB Mobilný token. Je to vlastne bezpečnostný prvok banky, slúžiaci len na prihlasovanie do internet/mobil bankingu, resp. na potvrdzovanie platieb. Táto aplikácia predstavuje vyšší bezpečnostný štandard ako autorizačné SMS správy a aplikácia samotná je zabezpečená 4 miestnym PINom.

Aktualizácia 6.10. 2013 (pôvodný text písaný v septembri 2013):

Banka VÚB svoju mobilnú aplikáciu na Obchod Play už uverejnila. Aplikácia VÚB Mobil Banking ponúka rôzne možnosti práce s vašim účtom, platbu cez QR alebo čiarové kódy, nastavenie notifikácií alebo čítanie správ od banky. Z Obchodu Play si ju môžete stiahnuť bezplatne na všetky Android zariadenia s verziou systému 2.1 a vyššou.

Verzia: 3.4.2
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 3.4.2
Aktuálna cena: Zdarma

Sberbank

Sberbank patrí k tým slovenským bankovým spoločnostiam, ktoré v obchode Play už majú komplexnú Android aplikáciu so širokými možnosťami. Pre používanie aplikácie Sberbank SmartBanking je potrebné mať aktivovanú službu Sberbank Online, čo je služba elektronického bankovníctva, na základe ktorej banka komunikuje s klientom na diaľku prostredníctvom Online bankingu.

SmartBanking od Sberbank ponúka základnú funkcionalitu Sberbank Online, a to prehľad účtov a kreditných kariet s detailmi, zoznam pohybov na účte, ako aj možnosť realizácie domáceho prevodného príkazu z dostupných účtov.  Komplexné možnosti sú nasledovné:

 • Prehľad účtov
 • Aktuálne zostatky na účte
 • Detail účtu (vrátane IBAN a SWIFT kódu daného účtu)
 • Prijaté správy
 • História obratov na účte
 • Debetné a kreditné karty
 • Úhrada dlžnej sumy za kreditnú karty
 • Tuzemská platba a možnosť uložiť platbu ako šablónu pre zjednodušenie ovládania pri opakovaní danej platby
 • Snímanie čiarového kódu na poštových poukazoch
 • Šablóny platobných príkazov
 • Nastavenia registrácie a jazyka (aplikácia je dostupná v slovenčine ako aj v anglickom jazyku)
 • Snímanie čiarových kódov na poštových poukazoch Slovenskej pošty

Používateľ je po prvom prihlásení do aplikácie Sberbank SmartBanking so zadaním PID, PIN a bezpečnostného prvku zároveň povinný zvoliť si minimálne šesťmiestne heslo, ktoré pozostáva z písmen alebo číslic a jeho platnosť je 3 mesiace. Po uplynutí tejto doby je používateľ vyzvaný na zmenu hesla, nové heslo sa musí vždy líšiť od predošlého. Použitie hesla nahrádza prihlásenie používateľa zadaním PID, PIN a bezpečnostného prvku ako pri Sberbank Online.

Sberbank myslí na bezpečnosť aj pri používaní aplikácie. Osobné dáta týkajúce sa účtu klienta nie sú uložené v mobilnom telefóne, preto ani v prípade straty alebo krádeže telefónu nemôže dôjsť k ich zneužitiu. Pri nečinnosti sa aplikácia automaticky zatvorí a pre znovuotvorenie je potrebné opätovne zadať heslo. V prípade opakovaného zadania nesprávneho hesla je používateľ vyzvaný na zadanie PID, PIN a bezpečnostného prvku. Po troch nesprávnych pokusoch sa prístup zablokuje a neumožní žiadne ďalšie prihlasovanie. Takto je zabezpečená ochrana proti nežiaducemu prístupu do aplikácie.

Podľa vyjadrenia Kataríny Svačinovej, manažérky pre internú komunikáciu, bola aplikácia SberBank SmartBanking nedávno upgradovaná, čím sa odstránili predchádzajúce problémy s jej stabilitou. Aktuálne plánujú do aplikácie doplniť snímanie QR kódov na predvyplnenie platobného príkazu. Do budúcna sa pripravujú aj iné vylepšenia, ako napríklad pridanie offline funkcionalít, pridanie nových funkcií alebo zjednodušenie ovládania.

Poštová banka

Táto banka stojí za aplikáciou Pošta a banka, ktorá sa nachádza v Google Play. Bohužiaľ, neumožňuje správu bankového účtu a mobil banking, slúži len na vyhľadávanie najbližších bankomatov všetkých slovenských bánk a tiež  pobočiek Slovenskej pošty a Poštovej banky. K dispozícii sú aj údaje o o vzdialenosti k jednotlivým bankomatom a pobočkám, údaje o otváracích hodinách, presné adresy a možnosť zobraziť iba otvorené pobočky a pošty. Aplikácia pre svoje fungovanie potrebuje Adobe Air a nepatrí medzi najrýchlejšie.

Ako sa však pre Android Magazín vyjadrila Naďa Urbanová, vedúca PR oddelenia Poštovej banky, v spoločnosti pracujú na viacerých nových službách, napríklad pripravujú elektronické bankovníctvo prispôsobené pre mobilné zariadenia v HTML5 a aj plnohodnotnú aplikáciu pre mobilné zariadenia. Momentálne banka poskytuje nasledovné možnosti elektronického bankovníctva:

GSM banking – služba, ktorá klientovi umožňuje informovať sa o pohyboch a zostatkoch na účte cez SMS. Poštová banka zasiela SMS krátko po zrealizovaní transakcie, ale klient má tiež možnosť formou SMS požiadať o aktuálny zostatok, prípadne o kurzový lístok. Všetky tieto služby sa realizujú automaticky v periodicite, ktorú si zákazník zvolí. Navyše môže o tieto údaje požiadať aj kedykoľvek bude potrebovať a to poslaním sms s požiadavkou o okamžité zaslanie požadovaných informácii. O zriadenie je možné  požiadať na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky.

Phone banking – umožňuje klientovi zadávať platobné príkazy cez telefón s pracovníkom banky a rovnakým spôsobom sa informovať o pohyboch a zostatkoch. Služba sa realizuje zavolaním na číslo 0850 111 666 (v pracovných dňoch od 07.00 do 19.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 13.00 hod.), kde sa zákazník skontaktuje so zamestnancom banky, ktorý mu pomôže zrealizovať jeho požiadavky. O zriadenie služby Phone banking sa dá požiadať na ktoromkoľvek obchodnom mieste banky.

ČSOB

Táto banka ponúka vyspelú aplikáciu SmartBanking SK pre Android zariadenia, ktorá používateľovi poskytuje široké možnosti mobil bankingu a spravovania účtov. Vývojári navyše komunikujú s užívateľmi, ktorí sa v komentároch sťažujú na niektoré problémy, čo u aplikácií iných bánk nebýva pravidlom. Aplikácia je okrem Androidu k dispozícii aj pre iOS a Windows Phone.

Zabezpečená časť aplikácie je určená pre klientov so zriadenou službou ČSOB Internetbanking 24 a v aktuálnej verzii ponúka nasledovné služby:

 • detailné prehľady o účtoch, vykonaných a plánovaných platbách užívateľa aplikácie
 • prehľad plánovaných platieb – trvalé príkazy a čakajúce platby
 • grafický prehľad platieb v podobe koláčového grafu
 • manažovanie platieb – napr. formou skenovania poštovej poukážky alebo faktúry  (čiarový, resp. QR kód), s následným automatickým vyplnením prevodného príkazu, ďalej jednoduchý prevod, splátka kreditnej karty a pod.
 • mimoriadnu splátku hypotéky – realizovanie mimoriadnych splátok mesačne až do výšky  1,5%  zo zostávajúcej istiny úveru, s možnosťou úspory na úrokoch alebo skrátenia doby splácania hypotéky
 • cestovné poistenie – jednoduchý a rýchly spôsob uzatvorenia zmluvy o cestovnom poistení

Ďalšie funkcie mimo zabezpečenej časti SmartBankingu môže využiť každý, kto si nainštaluje aplikáciu, vrátane používateľov, ktorí nie sú klientmi ČSOB:

 • vytvorenie Smart platby – generovanie QR kódu s platobnými dátami a ich priame zaslanie platiteľovi prostredníctvom e-mailu
 • dobitie kreditu na mobil
 • Image karta – navrhnutie vlastného dizajnu platobnej karty odfotením alebo využitím fotiek z Galérie zariadenia
 • pobočky a bankomaty – vyhľadanie najbližšej pobočky alebo bankomatu
 • kurzy – aktuálny aj historický kurzový lístok, možnosť navzájom prepočítať cudzie meny v kurzovej kalkulačke
 • kalkulačky – namodelovanie parametrov spotrebného, hypotekárneho úveru alebo sporenia. Možnosť prejaviť záujem o vybraný produkt prostredníctvom      preddefinovaného e-mailu
 • novinky – prehľad o najnovších správach a aktualitách banky a zároveň možnosť zdieľať vybranú novinku prostredníctvom e-mailu alebo cez sociálne siete Twitter a Facebook
 • kontakty – kontaktné údaje na jednotlivé špecializované telefonické linky ČSOB a ich e-mailové adresy
 • obľúbené – možnosť vytvoriť si sadu najčastejšie používaných funkcií v aplikácii a rýchly prístup k ich použitiu

ČSOB nám zároveň bez problémov poskytla aj údaje o aktívnych používateľoch aplikácie. Podľa vyjadrenia hovorkyne Zuzany Eliášovej eviduje banka k augustu 2013 viac než 50 000 stiahnutí aplikácie ČSOB SmartBanking a počet aktívnych používateľov z tohto počtu je takmer 50%. Banka dbá aj na bezpečnosť aplikácie, ktorá je zabezpečená okrem iného spárovaním aplikácie cez unikátne „device ID“ (jedinečné identifikačné číslo zariadenia) s existujúcim účtom klienta pri procese aktivácie, alebo automatickým odhlasovaním používateľa zo zabezpečenej časti po 5 minútach nečinnosti alebo po vypnutí aplikácie, resp. pri prepnutí na inú aplikáciu. Samozrejmosťou je šifrovaná komunikácia pomocou SSL protokolu, overovanie PIN kódom a možnosť nastavenia maximálneho limitu pre prevody.

Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma

Malú výhradu máme k nedostatočnému rozlíšeniu aplikácií pre českú a slovenskú pobočku ČSOB. Aj z komentárov vidno, že mnohí používatelia si ich často mýlia a prihlasovacie údaje sa snažia zadať do českej verzie. Podľa hovorkyne však na výraznejšom rozlíšení oboch aplikácií pracujú a v blízkej dobe by mal byť tento malý problém vyriešený.

ZUNO

Podobne ako v prípade predchádzajúcej banky, aj u ZUNO existujú dva varianty – pre slovenskú a českú filiálku. Priamo v ikone aplikácie sú však rozlíšené výraznými písmenami SK a CZ, takže zámena nehrozí. Samotná aplikácia Zuno Mobile Banking SK, ktorá je k dispozícii pre smartfóny iOS a Android, poskytuje používateľom rôznorodé funkcie:

 • môžu sa jej prostredníctvom stať klientom ZUNO
 • zriadenie účtu
 • zadávanie domácich platieb a platieb medzi vlastnými účtami
 • zadávanie trvalých platieb
 • skenovanie faktúr a zloženiek
 • vyhľadávanie bankomatov, pobočiek bánk a pobočiek Slovenskej pošty
 • informácie o jednotlivých produktoch
 • prehľad o realizovaných a nerealizovaných či trvalých platbách
 • výpočet, koľko by platili za pôžičku so ZUNO.
 • nastavenie limitu na kartách, prípadne zablokovanie karty

Aplikácia zároveň poskytuje plnohodnotné možnosti mobilného bankovníctva a 80% jej funkcií tvorí práve klasické online bankovníctvo.

K bezpečnosti aplikácie prispieva komunikácie s bankou cez zabezpečené pripojenie a klasická ochrana PIN kódom. Ak je telefón odcudzený, klient môže okamžite zablokovať prístup k aplikácii prostredníctvom kontaktného centra alebo internetového bankovníctva.  Za žiadnych okolností nie je možné, aby človek, ktorý našiel telefón, zistil daný PIN kód, pretože ten nie je v telefóne uložený a vie ho iba daný klient.

ZUNO nám podobne ako ČSOB takisto poskytla údaje o počte používateľov, čo tiež oceňujeme. Podľa hovorcu banky Lukáša Tomisa registrujú momentálne v Českej republike a na Slovensku viac ako 53 000 aktívnych používateľov aplikácie, čo predstavuje podiel okolo 40 až 50% z celkového počtu jej stiahnutí.  Ku koncu tohto roka plánujú navyše do aplikácie pridať niekoľko noviniek, ako napríklad podporu pre QR kódy a optimalizáciu pre Android tablety.

mBank

Táto banka ponúka okrem Androidu aplikáciu aj pre iOS a pre ostatné zariadenia existuje možnosť použiť odľahčenú webovú verziu, tzv. IB light. Pri používaní aplikácie mBank SK pre Android stačí klientský identifikátor a heslo, ktoré klient používa pri prihlasovaní do štandardnej verzie. Aplikácia poskytuje plnohodnotnú prácu s účtami, či už bežnými, sporiacimi, alebo založenie termínovaného vkladu. Pri kartách je možnosť prehľadu transakcií, či zmeny limitov. Kompletné funkcie aplikácie sú nasledovné:

 • Info o zostatku na účte, zriadenie, alebo zrušenie vkladu
 • História operácií, úverov, výpis transakcií a blokovaní
 • Plánované platby a operácie
 • Jednorazové prevody na ľubovoľné účty v rámci SR
 • Preddefinované platby, trvalé príkazy, SIPO/inkaso
 • Detaily o karte, zmluve alebo úvere
 • Autorizačné limity
 • Splátka kreditnej karty
 • Zoznam podielových fondov
 • Zoznam a detaily termínovaných vkladov
 • Blokovanie prístupových kanálov
 • Nastavenie úvodnej stránky – rýchly prístup k obľúbeným produktom

Z hľadiska bezpečnosti aplikácia mBank SK neuchováva žiadne prihlasovacie údaje (identifikátor a heslo), po 20 minútovej nečinnosti je používateľ automaticky odhlásený. mBank je zároveň  treťou z bánk, ktoré nám poskytli aj počet používateľov aplikácie pre Android. Tá má podľa hovorcu Mateja Kubinca viac ako 10 000 unikátnych používateľov, z nich približne 20% ju používa na viac ako jednom zariadení. Zároveň dodal, že na rok 2014 mBank pripravuje úplne nové aplikácie pre obe hlavné mobilné platformy.

Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma

OTP banka

OTP Banka Slovensko, podobne ako VÚB, zatiaľ nemá samostatnú bankovú aplikáciu pre účely mobil bankingu a v Google Play nájdeme len aplikácie určené pre zákazníkov chorvátskej pobočky a maďarskej materskej banky. Podľa vyjadrenia Martina Saba, bankového špecialistu OTP, však spoločnosť pracuje na implementácii nového moderného skupinového  riešenia elektronického bankovníctva a v budúcnosti počítajú aj s najmodernejšími mobilnými aplikáciami.

UniCredit

Na účely mobil bankingu v UniCredit Bank slúži aplikácia s názvom BankAir. Pre jej využívanie je potrebné požiadať o aktiváciu cez Online Banking, alebo na ktorejkoľvek pobočke banky. Následne bude zákazníkovi cez SMS správu doručený aktivačný kód, ktorý je potrebné použiť do 48 hodín od obdržania. Aplikácia samotná ponúka tieto základné funkcie:

• prehľad o zostatkoch na účtoch (bežné, úverové účty, termínované vklady)
• prehľad o obratoch (debetných a kreditných)
• zadanie domácich platieb (nová platba, skener čiarových / QR kódov, šablóny, stav zadaných platieb)
• prehľad o platbách debetnými a kreditnými kartami
• aktuálny kurzový lístok a kurzová kalkulačka
• užívateľské nastavenia aplikácie

Okrem toho je možné cez aplikáciu skontrolovať denný limit na platobnej karte či využiť funkciu Skener. Prostredníctvom nej môžu majiteľa smartfónov priamo v BankAir zadávať platby jednoduchým zosnímaním (odfotením) čiarového alebo QR kódu z najpoužívanejších typov poštových poukážok alebo faktúr. Na rozdiel od iných aplikácií sa však pri BankAir  v závislosti od typu účtu a ďalších podmienok môže stať, že jej používanie nebude zadarmo, ale za poplatok 1 euro mesačne.

V budúcnosti plánuje UniCredit mobilnú aplikáciu BankAir rozšíriť o ďalšie funkcie – zasielanie ponúk a reklamných informácií, zadávanie elektronických žiadostí, finančný poradca, autorizačná kalkulačka a pod. Používateľské funkcie mobilnej aplikácie BankAir majú byť navyše rozšírené aj o možnosť zriadenia termínovaného vkladu. Banka tiež pripravuje aplikáciu mToken, ktorý bude nahrádzať štandardný elektronický token využívaný klientmi pri prihlasovaní do Online bankingu.

Z UniCredit sme takisto dostali obšírne a komplexné informácie o rozšírení aplikácie a jej používateľoch. Podľa Jany Voberovej, PR špecialistky banky, záujem o aplikáciu rýchlo rastie. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka v súčasnosti UniCredit eviduje 6-násobný nárast aktivácií BankAir-u.  Prax ukázala, že klienti, ktorí začali využívať BankAir, výrazne obmedzili správu svojho účtu cez službu Online banking a rozhodne sa nejedná len o mladých ľudí. BankAir je obľúbenou aplikáciou najmä medzi vekovou kategóriou od 30-39 rokov, najstarší používateľ BankAir má dokonca 75 rokov. K správe financií cez mobil viac inklinujú muži ako ženy. Užívatelia BankAir-u  žijú vo vyše 940 mestách a obciach v SR a zahraničí, pričom najväčšia koncentrácia je v Bratislave. V súčasnosti banka približne 6.000 aktívnych užívateľov tejto aplikácie.

Verzia: 3.0.60.1
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 3.0.60.1
Aktuálna cena: Zdarma

Z hľadiska bezpečnosti je BankAir chránená  PIN kódom, ktorý pozná len sám klient. Samotná komunikácia s bankou je zabezpečená najnovšou kryptovacou technológiou a aplikácia má v sebe zabudované moderné šifrovacie algoritmy, ktoré zabezpečujú vysokú úroveň bezpečnej komunikácie medzi mobilným telefónom klienta a bankou.

 Slovenská sporiteľňa

Táto dlhoročná slovenská banková inštitúcia pristupuje k mobilnému bankovníctvu trochu iným spôsobom, než ostatné banky. Služby mobilného bankovníctva totiž združuje pod názvom Easybanking, čo je vlastne súbor viacerých jednoúčelových aplikácií. Aplikácie slúžia nielen na prácu s účtami, ale aj zobrazujú, kde je najbližší bankomat, pobočka banky či obchod poskytujúci zľavy v rámci programu Sphere.  Aplikácie Easybankingu pre mobilný telefón sú nasledovné:

 • Platby – poskytuje dokonalý prehľad o platbách na účtoch aj s konkrétnym názvom obchodníka. Umožní jednoducho zistiť, koľko napr. zákazník za posledný mesiac minul na čerpacej stanici. Ku kľúčovým funkciám aplikácie patrí uskutočnenie internetovej platby, vytvorenie platby oskenovaním poštovej poukážky, vytvorenie platby oskenovaním QR kódu, história platieb, opakovanie platby, zvýraznenie ľubovoľnej platby a prepojenie s aplikáciou Účty
 • Účty  – zabezpečia ľahký prístup k základným bankovým operáciám a tiež prehľad o účtoch.
 • Lokátor – vyhľadá a naviguje k najbližšiemu bankomatu, pobočke a k obchodu so zľavami z programu Sphere.
 • Termíny – klienti získajú prehľad o pohyboch na účte vo forme kalendára. V špeciálnom kalendári sa im zobrazia nielen všetky pohyby na účtoch, ktoré sa udiali, ale aj budúce platby, či trvalé príkazy, ktoré ich čakajú v nasledujúcom mesiaci. Vďaka aplikácii tak presne vedia, ktorý deň v mesiaci realizujú jednotlivé platby alebo im prichádzajú peniaze na účet.

Okrem týchto štyroch mobilných aplikácií existujú v SLSP aj webové aplikácie:

 • Časová oszoradí všetky platby z účtu na časovej osi pre ľahkú orientáciu vo financiách.
 • Účty a platbyposkytujú dokonalý prehľad o platbách na účtoch aj s konkrétnym názvom obchodníka. Zabezpečia jednoduchý prístup k základným bankovým operáciám a zrozumiteľný prehľad o účtoch.
 • Nové bankové aplikácie pre počítač: Skupiny a Kontaktyv aplikácii Skupiny si používateľ môže analyzovať svoje príjmy a výdavky, ktoré sa mu prehľadne zoskupujú podľa čísla účtu príjemcu alebo odosielateľa za určité časové obdobie. V Kontaktoch si používateľ nastavuje zoznam svojich často používaných účtov, ku ktorým si môže priradiť aj ikonku, podobne ako tomu je v telefónnych zoznamoch mobilných telefónov.
Verzia: 3.5.0
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 3.5.0
Aktuálna cena: Zdarma

Aj v aplikáciách SLSP bol kladený dôraz na bezpečnosť a spojenie medzi prehliadačom klienta a bankovým serverom je chránené prostredníctvom bezpečnostného certifikátu a na prístup sa požadujú tiež bezpečnostné predmety. Využívanie internetbankingu v mobilnom telefóne tak v porovnaní s počítačovou verziou nepredstavuje pre klientov vyššie riziko.

Verzia: 3.5.0
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 3.5.0
Aktuálna cena: Zdarma

Podľa vyjadrenia Michala Grajcara, vedúceho oddelenia elektronických kanálov a platieb SLSP, v súčasnosti využíva aplikácie Easybankingu viac než 50 tisíc klientov, najmä z radov mladšej generácie.

Tatra banka

Táto banka ponúka v Goole Play dve aplikácie – Tatra Banka a Čítačka. Pre zariadenia s NFC sú navyše k dispozícii aj aplikácie pre bezkontaktné mobilné platby (MobilePay pre Orange alebo O2 Karty v mobile). Podobne ako VÚB, aj Tatra banka zároveň poskytuje službu Viamo, umožňujúcu zasielanie peňazí cez mobil. Na účely mobil bankingu slúži prvá menovaná aplikácia Tatra banka, ktorá poskytuje tieto funkcie:

 • Prehľad účtov
 • Zostatok na účte
 • Pohyby na účte a detail účtu
 • Kreditné karty
 • Detail kreditnej karty
 • Pohyby na kreditnej karte
 • Úhrada dlžnej sumy za kreditnú kartu
 • Inboxové správy
 • Platba
 • Skener platobných poukazov (vrátane SIPO)
 • Prehľad platieb čakajúcich na spracovanie
 • Zoznam pobočiek a bankomatov
 • Aktuálny kurzový lístok
 • Predschválený spotrebný úver
 • Avíza o faktúrach s možnosťou okamžitej platby faktúr
  (v prípade aktivovanej služby Avíza o faktúrach v Internet bankingu)

Na inicializáciu aplikácie je nutné mať nástroj Karta a čítačka. Na ďalšie používanie je potrebný už len zvolený bezpečnostný kód.

Druhá aplikácia, Čítačka, slúži na generovanie kódov pre vstup do Internet bankingu, ako aj na potvrdzovanie platieb. Zároveň podporuje funkcionalitu dodatočnej autorizácie platby v Internet bankingu pomocou QR kódu. Zosnímanie QR kódu uľahčuje potvrdenie platby bez nutnosti prepisovania účtov a sumy do aplikácie. Stačí iba zosnímať QR kód z obrazovky v Internet bankingu a skontrolovať údaje o platbe v aplikácii Čítačka.

Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma

Verzia: 2.0.1
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 2.0.1
Aktuálna cena: Zdarma

Podľa vyjadrenia Pamely Babuščákovej, vedúcej oddelenia rozvoja mobilných aplikácií a webov, Tatra banka zo strategických dôvodov neuvádza konkrétne počty stiahnutí svojich aplikácií. Počet aktívnych používateľov sa však podľa nej pohybuje v desiatkach tisícov.

Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: Rôzne
Aktuálna cena: Zdarma

Prima banka

Poslednou bankou, ktorú sme zahrnuli do nášho prehľadu, je Prima banka. Tá umožňuje mobil banking prostredníctvom svojej aplikácie Peňaženka. V rámci aplikácie je možné prezerať si svoje účty, ich stav a pohyby, či odosielať platby, a to aj jednoduchým naskenovaním čiarového kódu poštovej poukážky alebo QR kódu. Internet banking v aplikácii je navyše priamo prepojený s výdavkami a pripomienkami platieb. Aplikácia dokáže platbu pripomenúť a presúvať pohyby na účte medzi výdavky alebo príjmy.

Časť iBanking je určená klientom Prima banky, ktorí majú zriadený Internet banking. Do iBankingu sa prihlasujú svojimi prihlasovacími údajmi k Internet bankingu a údaje si overujú SMS kódom. Po prvotnom prihlásení sa na vstup do iBankingu vyžaduje už len zadanie hesla. Maximálny denný limit platieb zadaných cez aplikáciu je 1000 EUR.

Verzia: 5.11
Aktuálna cena: Zdarma
Verzia: 5.11
Aktuálna cena: Zdarma

Okrem týchto možností dokáže aplikácia zobraziť všetky bankomaty vo okolí používateľa alebo vyhľadá najbližšiu pobočku vrátane informácií o otváracích hodinách a kontaktoch.

Záver: Chcete vedieť, ako hodnotíme mobilné bankové aplikácie MY?

Ak vás zaujíma náš názor na aplikácie bánk na Slovensku, tak si prečítajte septembrové číslo Android Magazínu! V záverečnom hodnotení na 24. strane nájdete nielen postrehy k jednotlivým aplikáciám, ale aj náš názor na budúcnosť mobilných platieb a prístup bánk ku svojim mobilným aplikáciám. Okrem toho nájdete v septembrovom čísle mesačníka Android Magazín aj ďalšie zaujímavé témy – Porovnanie benchmarkov, budúcnosť telefonovania v Európskej Únii či napríklad 3 duely Android zariadení. Čítajte zaujímavý obsah priamo vo vašom Android tablete alebo vo forme PDF. Bezplatne a jednoducho.

Náš tip
Android Magazín – slovenský lifestylový mesačník o Androide [september 2013]

>>> Stiahnite si PDF – Android Magazín September 2013  <<<

Aplikácia Android Magazín je dostupná na Play Store aktuálne len pre Android tablety vo verzii 3.0 a vyššie. Pre správne spustenie aplikácie je potrebné mať nainštalovanú aplikáciu Adobe AIR. Aplikácia Android Magazín beží na platforme Coverpage od spoločnosti MONOGRAM Interactive.

Autor: Branislav Caban, upravil Ondrej Ličko

6.10.2013

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+