Pozor na šíriteľov nepravdivých informácií. Budú od vás žiadať peniaze.