MojAndroid

Jednou z udalostí tohto týždňa boli zmeny v riadení spoločnosti Google. Generálny riaditeľ Larry Page ustupuje trochu do úzadia, aby sa mohol zamerať na špecifické oblasti, ktoré ho zaujímajú a získal istý nadhľad nad životom spoločnosti. Oveľa viac právomocí na jeho úkor tak získa Sundar Pichai, doterajší šéf projektov Android a Chrome. Okrem nich bude teraz riadiť aj projekty ako Mapy, Google+, obchod a reklamu, vyhľadávanie či prieskum. Z najdôležitejších oblastí nebude do jeho právomocí spadať jedine YouTube, ktoré má na starosti viceprezidentka Susan Wojcicki.

V praxi to znamená, že lídri jednotlivých projektov už nebudú hlásiť výsledky a koordinovať postup s Larrym Pageom, ale práve so Sundarom Pichaiom. Pre šéfa spoločnosti to znamená odbremenenie od množstva povinností, ktoré mal doteraz na svojich pleciach. Okrem siedmich veľkých projektov mal totiž Page na starosti aj financie, biznis, energie, prístup, Nest, Calico, Google X a rôzne ďalšie povinnosti. Larry Page tak bude mať odteraz k dispozícii viac času na starostlivosť o biznis, ako aj o nové projekty a vytváranie nových vízií pre spoločnosť.

Náš tip
Sundar Pichai sa stal šéfom takmer všetkých Google produktov

Naopak, Sundar Pichai bude odteraz oveľa viac zaangažovaný a na jeho pleciach bude omnoho viac zodpovednosti. V skutočnosti sa stáva v Google mužom číslo 2 a jedným z najvplyvnejších ľudí v technologickom odvetví. Kto je vlastne tento nenápadne vyzerajúci chlap, ako ho hodnotia ľudia, ktorí ho poznajú a aký je jeho príbeh v Google?

Kto je Sundar Pichai

Jeho celé meno je Pichai Sundararajan, narodil sa v roku 1972, je pôvodom Ind a pochádza z Chennai, hlavného mesta štátu Tamil Nadu na juhu Indie. Tam získal aj základné školské vzdelanie. Jeho profesijné smerovanie ovplyvnilo vysokoškolské vzdelanie – titul bakalára získal v oblasti strojárstva a inžinierstva na Indian Institute of Technology v Kharagpur v Západnom Bengálsku. V štúdiu potom pokračoval na prestížnych amerických univerzitách v Stanforde a Pennsylvánii. Tam získal magisterské tituly v oblasti ekonómie a prírodných vied.

sundar-pichai-23

Po štúdiách pracoval vo firme Applied Materials a McKinsey & Company v oblastiach manažmentu výroby a produktov a zaoberal sa tiež poradenstvom v oblasti manažmentu. Avšak jeho najdôležitejším profesijným obdobím, ktoré trvá dodnes, je práca pre spoločnosť Google. Jej zamestnancom sa stal v roku 2004 a postupne zastával pozíciu produktového riaditeľa pre viaceré aplikácie Google ako prehliadač Chrome, Chrome OS a Drive. Na starosti mal tiež inovačné procesy. Neskôr do jeho kompetencie spadali aj ďalšie produkty Google, ako napríklad Mapy alebo Gmail. Postupom času sa stával tiež mediálne známejším a mohli sme ho vidieť pri viacerých prezentáciách nových produktov internetového giganta Google.

Od marca 2013 do jeho pôsobnosti spadá aj mobilný operačný systém Android, ktorý bol predtým riadený jeho zakladateľom Andym Rubinom. Jeho príbeh v spoločnosti Google sa však v tých dňoch končí a po takmer desiatich rokoch ju opúšťa. Venovať sa chce podpore technologických startupov.

Náš tip
Andy Rubin opúšťa Google v prospech “inkubátoru” pre technologické start-upy
Andy Rubin uz nevedie Android
Andy Rubin

Hovorí sa tiež, že v roku 2014 bol Pichai jedným z kandidátov na post generálneho riaditeľa spoločnosti Microsoft, ktorý sa uvoľnil po odchádzajúcom Steve Ballmerovi. Novým riaditeľom sa však stal Satya Nadella, mimochodom, tiež Ind.

Pichaiovu kariéru to však nezabrzdilo, práve naopak. Teraz, desať rokov po svojom príchode do Google je kariérne na vrchole a môže zásadne ovplyvňovať takmer všetko podstatné v spoločnosti a jej ďalší vývoj. Hovorí sa, že jedným z dôvodov jeho vymenovania bola potreba akejsi jednotnejšej a súdržnejšej stratégie pri vývoji produktov. Sundar, ktorý má už roky na starosti rôznorodé oblasti činnosti Google, má na jej vypracovanie výborné predpoklady a aj potrebné nadanie. Túto skutočnosť potvrdzujú aj ľudia z jeho okolia.

Ako ho vidia ostatní

Šéf Google Larry Page raz o Pichaiovi uviedol: „Sundar má úžasnú schopnosť vidieť to, čo sa blíži a mobilizovať jednotlivé tímy na dôležité úlohy“. Nie je však jediný, kto má o novom mužovi č. 2 vysokú mienku. Redaktori portál Business Insider hovorili s mnohými zdrojmi blízkymi spoločnosti a zhrnuli ich vyjadrenia o Sundarovi Pichaiovi a novej pozícii, ktorú tento týždeň dostal.

Sundar pichai plany android

Všetci ľudia, s ktorými redaktori hovorili, zdôrazňovali jeho empatiu – skutočne sa zaujíma o ľudí a ich pocity či názory. Jeden bývalý zamestnanec dokonca doslova zdôraznil, že Sundar bol bezpochyby jeden z najlepších ľudí s ktorými pracoval. Ako dodal, v čase keď sa spoločnosť rozhodol opustiť kvôli istému startupu, Pichai ho podporoval a ponúkol mu dokonca pomoc v prípade potreby.

Vďaka takýmto pozitívnym povahovým vlastnostiam má povesť človeka s ktorým sa dobre pracuje, ľudia ho nasledujú a radi pracujú v kolektívoch, ktoré vedie. Vďaka tomu pre neho nie je problém vytvárať výborné a efektívne pracovné tímy, čo má byť tiež jednou z jeho výrazných predností. Podľa ďalšieho zamestnanca Google podporuje skutočne schopných ľudí a neuznáva podlizovačov, ľudí bez chrbtovej kosti či celkovo oportunizmus, ktorý je typický pre mnohých ľudí vo vysokých funkciách. Má mať tiež schopnosti bezproblémovo riadiť vnútrofiremnú politiku takej obrovskej firmy, akou Google je.

Nie všetci však Sundara vnímajú až tak nadpozemsky. Iný bývalý zamestnanec Google, ktorý tam začal pracovať rok pred Pichaiom, tvrdí, že napriek Pichaiovej nepochybnej bystrosti a šikovnosti by nebol nikdy povedal, že to dotiahne až na druhého muža spoločnosti. „Nemá nijaký nápadný talent či ohromujúce čaro osobnosti,“ povedal dotyčný.

Prirodzene, úspech sa neodpúšťa a to neplatí len na Slovensku. Sundarov vzostup v Google bol rýchly a výrazný a to ťažko znášajú egá niektorých predstaviteľov vysokého manažmentu, ktorí sú v Google už dlhší čas. „Väčšina spoločnosti si ho pamätá ešte v jeho juniorskej pozícii,“ hovorí ďalší zdroj. „Pre niektorých z veteránov teda môže predstavovať výrazný problém predkladať pracovné hlásenia chlapíkovi, ktorý sa kedysi nachádzal štyri úrovne pod nimi,“.

larrypage
Larry Page

Ďalší z ľudí, s ktorými sa redaktori Business Insider rozprávali, im vyrozprával príbeh o jednej schôdzi, ktorá sa konala približne pred ôsmimi mesiacmi a Pichai na nej preukázal svoje schopnosti akéhosi Pageovho tlmočníka. Na schôdzi boli prítomní mnohí viceprezidenti a riaditelia celej škály projektov Google a preberali niekoľko tajných plánov, ktorým sa spoločnosť mala venovať v budúcnosti. Atmosféra bola celkom búrlivá a vysokí predstavitelia spoločnosti sa škriepili a handrkovali. Vtedy do miesto vstúpil Page aby predniesol svoju reč. Hovoril však o abstraktných konceptoch a plánoch, ktoré celkom nesúviseli so stanovenou mapou produktov a hovoril o aspektoch, ktorým tímy celkom nerozumeli. Po skončení jeho prejavu zavládlo rozpačité mlčanie a Page odišiel bez toho, aby mu bola položená čo i len jedna otázka (aj v Google a v prípade vrcholných predstaviteľov je zrejme dosť nepríjemné povedať vášmu najvyššiemu šéfovi, že niečomu nerozumiete:-). O minútu nato vstúpil do miestnosti Pichai, ktorý prítomných oslovil: „Hovoril som s Larrym a myslím, že chcel povedať toto…,“ a zrozumiteľne im prerozprával to, čo sa im predtým neúspešne pokúsil oznámiť Page. Po ukončení stretnutia ešte strávil nejaký čas s jednotlivými tímami, aby im pomohol pochopiť podstatu projektov, ktoré sa ich týkali. Pichai má teda zrejme schopnosť nielen prekladať Pageove myšlienky do zrozumiteľnejšej a prístupnejšej podoby, ale tiež lepšie koordinovať tímy a prácu na úlohách. Pri riadení toľkých projektov túto schopnosť určite využije.

sundar pichai

Aj ďalší bývalý pracovník Google súhlasí s tvrdením, že manažovanie a riadenie patrí medzi hlavné Sundarove prednosti. Ako tvrdí, vidí veľké rozdiely medzi Pageom a Pichaiom, keďže prvý má tendenciu hovoriť „nie“ a druhý naopak skôr „áno“. To môže byť pochopiteľne v závislosti od situácie jeho silnou stránkou, ale tiež slabinou, hlavne v novej funkcii. Pichai je totiž skvelý pri manažovaní tímov a dosahovaní kompromisov medzi nimi, ale v budúcnosti bude musieť z dôvodu svojho postavenia robiť ťažké rozhodnutia, pri ktorých proste nebudú môcť byť spokojné všetky strany.

Aj ďalšia anekdota hovorí o jeho družnej povahe. Podľa skúseností ľudí nie je typom manažéra, ktorý na seba púta pozornosť počas celej schôdze a vedie ju prísnou rukou. Namiesto toho radšej pokojne sedí v úzadí, trpezlivo načúva a potom, keď všetci povedia čo majú na srdci, príde väčšinou s riešením, ktoré je prijateľné pre všetkých.

AUSTRALIA-GOOGLE-SCHMIDT
Eric Schmidt

Niektorí sa pri hodnotení Pichaia nevyhli jeho porovnaniu s Ericom Schmidtom, výkonným predsedom Google. Toho Page rád využíval na vybavovanie záležitostí, ktoré on sám neobľuboval, napríklad ustanovovanie šéfov jednotlivých tímov a zaraďovanie nových talentovaných pracovníkov. Vďaka Pichaiovi sa Page môže úplne zbaviť týchto personálnych a organizačných povinností a plne sa sústrediť na záležitosti, ktoré ho zaujímajú.

Apple a Google – dva rozdielne svety

Ak sa zaujímate o históriu spoločnosti Apple, možno ste sa čo-to dočítali o firemnej kultúre Apple za čias riaditeľovania Stevea Jobsa. Ten bol na jednej strane neuveriteľný vizionár a mimoriadne schopný biznismen, ale na strane druhej to bol autokrat a spoločnosť riadil mimoriadne prísne a tvrdo. Jeho spolupracovníci museli znášať jeho despotizmus, výbuchy zlosti a neraz i ponižovanie. Mnohí ho popisujú ako skutočne protivného a arogantného človeka, ktorý od zamestnancov vyžadoval až fanatickú zanietenosť pre ciele firmy a doslova ich žmýkal ako citróny, hlavne pri finišovaní vývoja nových zariadení. Ako píše Adam Lashinsky v knihe Apple zvnútra, korporátna kultúra Apple bola hrozivo drsná, šikanujúca a náročná. So surovým zaobchádzaním sa stretli dokonca aj tí, ktorých chcel do spoločnosti prijať samotný Jobs. Tento spôsob riadenia síce prinášal bohaté ovocie a presvedčivé výsledky, Apple však za Jobsových čias určite nebol príjemným miestom na prácu a firmou, ktorá by sa umiestnila na popredných priečkach rebríčka zamestnávateľov (podobný rebríček zostavuje napríklad časopis Fortune a v Apple sa doň rozhodli radšej neprihlásiť).

Jobs
Steve Jobs

V porovnaní s tým sú pracovné podmienky v Google doslova rajskou záhradou. Spoločnosť sa snaží pracovné prostredie zamestnancom čo najviac spríjemniť a k dispozícii sú im rôzne výdobytky vo forme priestorov na oddych, šport či relax, nechýbajú bezplatné reštaurácie a podobne. Aj v Google je síce práca na prvom mieste a mnohokrát ide výrazne na úkor voľného času či rodiny, ale namiesto nútenia a drsného zaobchádzania sa táto firma snaží svojich zamestnancov hýčkať a vytvoriť im podmienky, ktoré ich motivujú k práci a tvorivosti.

Bude Sundar Pichai budúcnosťou Google?

Zatiaľ čo v Apple sa pracovné podmienky a štýl riadenia po vymenovaní Tima Cooka za riaditeľa bezpochyby zmenili k lepšiemu, Sundar Pichai sa zdá byť zárukou toho, že príjemná atmosféra Google zostane zachovaná, ak nie rovno zveľadená. Navyše, už v minulosti dokázal presvedčiť nielen o svojich manažérskych schopnostiach, ale aj o cenných ľudských vlastnostiach.

Niektorí bývalí aj súčasní zamestnanci Google hovoria, že Pichaiovo povýšenie im dáva nádej na správne smerovanie spoločnosti v budúcnosti. Tej sa síce pod vedením Larryho Pagea stále darí, rastú tržby i zisk a firma je úspešná v mnohých oblastiach, raz však príde deň, kedy bude za neho potrebná náhrada. Sundar Pichai, ktorý sa počas desiatich rokov vypracoval až na takmer samý vrchol pomyselnej pyramídy Google, má skutočne skvelé predpoklady, aby po ňom raz toto žezlo prebral.

Zdroje: businessinsider.com, ndtv.com, google.com, wikipedia.org, Adam Lashinsky – Apple zvnútra (kniha)

2.11.2014

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+