Oficiálne prvá škola povolí ChatGPT na svojich hodinách