Ak používate widget aplikácie Spotify, jej najnovšej aktualizácii sa vyhnite