Za blokovanie reklamy vám Spotify môže zablokovať účet