Samsung vymenil šéfa mobilnej divízie. JK Shina nahradí DJ Koh