Google začal spolupracovať s neziskovou organizáciou na mapovaní emisií metánu