Apple po desiatich rokoch vývoja oficiálne zrušil projekt elektrického vozidla