MojAndroid

V súčasnosti je trendom, že významné spoločnosti pôsobiace v technologickej sfére uzatvárajú dohody a partnerstvá so slovenskými univerzitami, ktoré sa tiež zameriavajú na techniku a snažia sa ich podporovať v rozvoji.

Práve spoločnosť Huawei Technologies a Žilinská univerzita v Žiline (UNIZA) uzavreli v marci minulého roka partnerstvo. Ovocím tejto spolupráce bolo poskytnutie Univerzitnému vedeckému parku UNIZA špičkovú technológiu pre aplikovaný výskum. Jeho oblasti sú zamerané na dopravu, ktorá je tradičnou témou výskumu na Žilinskej univerzite a koncept Bezpečné mesto (SAFE CITY), v ktorej je spoločnosť Huawei celosvetovým lídrom.

Úspešné slávnostné otvorenie Safe City Lab

Včera, 28. novembra sa na univerzite konalo otvorenie Safe City Labu, ktorý teda Huawei poskytlo univerzite. Slávnostné prestrihnutie pásky prebehlo za účasti rektorky Žilinskej univerzity Tatiany Čorejovej, zástupcov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, spoločnosti Huawei a ďalších významných hostí v priestoroch Univerzitného vedeckého parku Žilinskej univerzity v Žiline.

“Vízia Žilinskej univerzity v Žiline je byť „univerzitou otvorenou“ novému poznaniu. Byť  miestom pre zdieľanie, spoluprácu a genézu nových ideí, prístupov a riešení. K tomu smerujú aj naše aktivity  spolupráce so špičkovými technologickými spoločnosťami, akou je firma Huawei Technologies, osobitne v oblasti vývoja aplikácií a služieb pre siete novej generácie,” – hovorí Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., rektorka Žilinskej univerzity v Žiline

Riešenie Safe City sa využíva v zhruba 80 krajinách…

… a pomáha teda chrániť životy viac ako 800 miliónom obyvateľom po celom svete. Technológia spoločnosti Huawei v podobe taktickej rádiovej komunikačnej siete štvrtej generácie eLTE Rapid je zameraná na krízovú komunikáciu a využívaná predovšetkým na zaistenie prenosu hlasovej a širokopásmovej dátovej komunikácie (vrátane obrazu vo vysokom rozlíšení) pre policajné, vojenské, záchranné zložky a zbory.

“Celý svet prechádza v súčasnosti digitálnou transformáciou a príprava študentov na používanie a aktívnu prácu s najnovšími technológiami nie je možná bez úzkej spolupráce medzi technologickými spoločnosťami a vládami i vzdelávacími inštitúciami,” – povedal na margo spolupráve Shi Yi, generálny riaditeľ Huawei Technologies pre Slovensko.

Nie len Safe City Lab, ale aj “Seeds for the future”

Safe City Lab nie je jediným plodom spolupráce spoločnosti Huawei a univerzity.  „Seeds for the Future“ je jedným zo zásadných projektov Huawei, v rámci ktorého sa spoločnosť zaväzuje pomáhať v rozvoji lokálnych talentov z oblasti IKT. Zároveň umožňuje odovzdávanie znalostí súvisiacich s IKT a pomáha jednotlivým krajinám a regiónom stať sa súčasťou globálnej digitálnej komunity.

Každoročný projekt „Seeds for the Future“ sa sústreďuje na študentov po celom svete a je veľmi dôležité, že talentovaní slovenskí študenti sú jeho zložkou. Úspešní študenti  zastupovali univerzity: Slovenskú technickú univerzitu v Bratislave, Žilinskú univerzitu, Univerzitu Komenského v Bratislave, Technickú univerzitu vo Zvolene a Technickú univerzitu v Košiciach.

Huawei je odhodlané prispievať do rozvoja IKT na Slovensku

Títo talentovaní študenti sa v októbri zúčastnilo dvojtýždňového edukatívno-poznávacieho programu v Pekingu a Šen-Čene. V ten istý deň, ako bol na Žilinskej univerzite slávnostne otvorený Safe City Lab, boli títo študenti ocenení prestížnymi certifikátmi od Huawei.

Podľa rektorky sa Žilinská univerzita v Žiline dlhodobo venuje rozvoju talentov. V spolupráci so spoločnosťou Huawei dostávajú študenti príležitosť uplatniť svoje schopnosti i kreativitu, nielen v inom kultúrnom prostredí, ale aj s použitím najnovších technológií.

“Sedemnásť dní, ktoré sme v Číne strávili, bolo naplno využitých. Huawei je úžasná obrovská spoločnosť, ktorá sa naozaj snaží o lepšiu budúcnosť. Vyskúšali sme si prácu s inovatívnymi technológiami a zariadeniami,” – hovorí Patrícia Tadanajová, účastníčka programu zo Žilinskej univerzity.

Zdroj: tlačová správa

29.11.2017
  • IQLogic

    Pekné sračky :D Neraz som mal “tú česť” pracovať s tým ich systémom a je to neskutočný odpad. HW stránka ešte pol biedy, ale ten softvér, no to je niečo otrasné. Keby ste videli to neodladené, nekonzistentné, užívateľsky vyslovene neprívetivé grafické rozhranie, tak sa len chytíte za čelo a poviete si, že toto snáď ani nemôžu myslieť vážne. Z môjho pohľadu to vidím tak, že tinťangovia si z nás spravili betatesterov a čorejka si zas fajne omastí vrecká za “úžasne odvedenú robotu”.

+