Plody spolupráce Huawei a Žilinskej univerzity: Safe city a účasť v Seeds for the future