Automatická identifikácia používateľa má nahradiť heslá v Android aplikáciách