Technologickým firmám, ktoré pomohli Rusku, hrozí obmedzenie od EÚ