S aplikáciou Staffino môžete hodnotiť personál prevádzky z mobilu