WhatsApp umožní posielať fotografie a videá v plnej kvalite