Dostupná aktualizácia operačného systému Android 2.2 tabletov Creative ZiiO™ 7”