MojAndroid

Portál MôjAndroid.sk spustil hlasovanie o najlepšie bankové aplikácie z pohľadu smart funkcií – Smart Banka 2023Anketa trvá do 28. februára 2023 a odovzdaním vášho hlasu sa automaticky zúčastňujete aj súťaže o smartfón v hodnote 1000 eur. V súvislosti s anketou pripravujeme sériu článkov, ktoré sa týkajú najdôležitejších funkcií bánk, ktoré môžu byť smart. V tomto článku si povieme viac o platbách kartou na internete a ich bezpečnosti.

Hlavné zásady bezpečného nakupovania na internete

  • Nakupujte len u dôveryhodných obchodníkov.
  • Upriamte svoju pozornosť na zabezpečenie stránky, na ktorej nakupujete. Ak je stránka bezpečná, je označená ikonou zámky alebo šifrou https://.
  • Ak u obchodníka nakupujete prvýkrát, sústreďte sa na transparentnosť údajov firmy, prípadne recenzie na internete.
  • Pozor na podozrivo nízke ceny, práve tie sú najčastejšie príkladom podvodného e-shopu.
  • Základné pravidlo – nepoužívajte ľahko uhádnuteľné heslá.
  • Do svojho internet bankingu sa nepripájajte prostredníctvom verejných Wi-Fi sietí, môže dôjsť k úniku citlivých údajov.
  • Odporúčame používanie antivírusového softvéru, ktorý je aktualizovaný na najnovšiu verziu.
  • Svoje zariadenia majte vždy aktualizované tiež – smartfón, počítač, tablet

Opýtali sme sa našich bánk

UniCredit Bank

Je online nakupovanie kartou naozaj bezpečné?

Nakupovanie online a s tým spojené platby kartou sú vo všeobecnosti veľmi bezpečné, ak klienti dodržiavajú základné zásady bezpečnosti.  Bezpečnosti pri platbách kartou na internete –  máme dvojfaktorovoú autentifikáciou – 3D Secure 2.0, kedy konkrétne v UniCredit Bank je autentifikácia platby vykonávaná prostredníctvom Push notifikácie v našom Smart Bankingu, ktorú klient potvrdí pomocou svojho identifikačného PINu, TouchID alebo FaceID. K tomuto je ale nutné nakupovať len u obchodníkov s označením o poskytovaní 3D Secure platieb na svojom e-shope.

Aké funkcionality ponúkate v súvislosti s bezpečnosťou online platieb?

Klientov  z hľadiska bezpečnosti pravidelne informujeme krátkymi správami v našom Smart Bankingu / Online Bankingu a nabádame ich k ostražitosti, radíme, ako čo najlepšie rozpoznať snahy o podvod a prispievame tak k lepšiemu klientskemu povedomiu.

Zároveň naše bankové aplikácie Online Banking a Smart Banking podliehajú najvyšším štandardom bezpečnosti banky aj klienta.

mBank

Je online nakupovanie a platenie kartou naozaj bezpečné? 

Snahou všetkých strán zapojených do procesu spracúvania internetových transakcií je maximalizovať práve ich bezpečnosť. Starajú sa o ňu poskytovatelia platobných brán, kartové spoločnosti Visa či Mastercard a, samozrejme, samotné banky ako vydavatelia kariet. Len na strane bánk je tá ochrana niekoľkostupňová. Na pozadí napríklad beží transakčná analýza, ktorá vyhodnocuje riziko transakcií a banka má tiež oddelenie, ktoré nonstop vyhodnocuje rôzne hrozby. Ďalej je to dvojfaktorové overovanie platieb a široké spektrum rôznych funkcionalít či produktov, ktoré majú pomôcť predovšetkým klientovi. Slúžia totiž na eliminovanie prípadných následkov, ktoré vzniknú jeho pochybením. Bohužiaľ, podvodníci najviac cielia na samotných užívateľov, pretože ich vidia ako najslabšiu časť reťazca. Aj z tohto dôvodu sa v mBank významne zameriavame práve na edukáciu našich klientov a rozvoj ich povedomia o aktuálnych hrozbách. 

Radi by sme zároveň zdôraznili, že ročne spracujeme milióny transakcií na internete a len nepatrný počet z nich patrí do kategórie podvodných platieb. Navyše, aj v takýchto prípadoch sme často schopní peniaze klientovi získať späť pomocou tzv. chargebacku, čo je služba, ktorú klientom poskytujeme úplne zadarmo na naše náklady špecificky pri platbách kartou. Pokiaľ sa však klient riadi základnými bezpečnostnými pravidlami, ktoré nájde napríklad aj na našom webe v sekcii Bezpečnosť, dokáže podvody sám dopredu rozpoznať a do takejto situácie sa nedostane.

Aké funkcionality ponúkate v súvislosti s bezpečnosťou online platieb?  

Cieľom mBank je, aby platby na internete boli čo najbezpečnejšie a zároveň pohodlné. Naši klienti preto majú vo svojej mobilnej aplikácii či internet bankingu k dispozícii rôzne bezpečnostné funkcionality, ktoré môžu využívať. Majú možnosť zriadiť si tzv. eKartu – jedinečnú virtuálnu kartu určenú na platby na internete. Stačí si na túto kartu previesť ľubovoľnú čiastku a tou následne v internetovom prostredí disponovať. eKarta existuje len v mobilnej aplikácii alebo internet bankingu, klienti ju tak majú k dispozícii okamžite a nemusia čakať na doručenie plastovej karty. Jej zriadenie a používanie je zadarmo. Finančné prostriedky na eKarte sú oddelené od bežného účtu klienta. Ak klient kartu nepoužíva, môže ju vynulovať tak, že si z nej peniaze prevedie naspäť na svoj bežný účet.   

mBank zároveň v súlade s nariadením Európskej únie o nutnosti overovania transakcií na internete pomocou aspoň dvoch faktorov svojim klientom priniesla možnosť mobilnej autorizácie priamo v aplikácii mBank, do ktorej sa jednoducho prihlásia pomocou biometrie alebo PIN-kódu. mBank, samozrejme, podporuje 3DSecure protokol, ktorý zabezpečuje platby na internete, navyše realizuje vlastné analýzy, na základe ktorých preventívne blokuje podozrivé transakcie či nepoctivých predajcov. 

Našim klientom tiež v mBank ponúkame kompletnú správu denných limitov.  Klient ich môže mať nastavené nízko a zvyšovať ich len v prípade potreby, dokonca napríklad len dočasne s platnosťou do polnoci daného dňa. Transakcie platobnou kartou na internete môže tiež úplne zablokovať, pokiaľ vie, že dlhšiu dobu nikde nakupovať nebude. 

V budúcnosti v mBank plánujeme zaviesť aj ďalšie služby, ktoré klientom zaistia bezpečnosť aj pohodlnosť pri platbách na internete.

Doplnenie za mBank

S ohrozením svojich financií má skúsenosť takmer každý tretí Slovák. Ukázal to prieskum agentúry STEM/MARK, ktorý zrealizovala pre mBank. Na udržanie financií v bezpečí je dobré využívať všetky bezpečnostné funkcionality, ktoré banka ponúka. Klienti mBank majú hneď niekoľko možností, ako sa môžu pred prípadným zneužitím financií chrániť a to len niekoľkými klikmi v mobilnej aplikácii či internet bankingu. Okrem možnosti zriadiť si eKartu – virtuálnu kartu na platby na internete, blokácie magnetického prúžka na karte, dočasnej blokácie aktuálne nepoužívanej karty či nastavovania limitov platieb na internete, v obchodoch alebo pri výberoch z bankomatu, si môžu dočasne zablokovať a rovnako jednoducho odblokovať aj vybrané typy transakcií – napríklad bezkontaktné alebo zahraničné platby. Môžu tiež využiť možnosť blokácie výberov z bankomatu v zahraničí, ktoré si za transakciu účtujú dodatočný poplatok alebo službu DCC, ktorú v zahraničí ponúkajú prevádzkovatelia bankomatov a terminálov často s menej výhodným kurzom. Pred časom sme tiež spustili funkciu odkrytie údajov platobnej karty, ktorá klientom umožňuje zadať detaily karty do platobnej brány bez toho, aby kartu museli mať fyzicky pri sebe. Viac informácií a rád o tom, ako sa chrániť je možné nájsť na webe mBank v sekcii Bezpečnosť. 

Fio banka

Je online nakupovanie a platenie kartou naozaj bezpečné? 

Online nakupovanie a platenie kartou je samo o sebe bezpečné, pokiaľ klient postupuje obozretne v súlade so všetkými bezpečnostnými odporúčaniami banky a vydavateľov platobných kariet. Fio banka pre autentizáciu transakcií využíva všetky typy zabezpečenia, ktoré ukladá legislatíva. Všeobecne najväčšie riziko je ľudský faktor. Klienti často bezhlavo poskytujú údaje z platobnej karty aj následné verifikačné kódy útočníkom bez toho, aby si preverili danú situáciu. O týchto skutočnostiach klientov pravidelne informujeme a poukazujeme na podobné praktiky, aby sa podobným situáciám vyhli.

Aké funkcionality ponúkate v súvislosti s bezpečnosťou online platieb?

Využívame SCA (strong customer autentication), ktoré nám ukladá európska smernica PSD2. Ďalej máme najšírejšie zabezpečenie platobných kariet, kde patrí blokácia vybratých transakcií, geoblokácie či blokácia obchodníka. Klienti si v aplikácii Fio Smartbanking či v Internetbankingu dokážu jednoducho blokovať napríklad výbery z bankomatov s poplatkom prevádzkovateľa, platby na internete bez 3D Secure, platby s dynamickou konverziou meny (DCC), môžu si zablokovať konkrétny štát a konkrétneho obchodníka.

Tatra banka

Je online nakupovanie a platenie kartou naozaj bezpečné? 

Pri dodržaní základných pravidiel je online nakupovanie komfortné a bezpečné zároveň.

Ak klient nakupuje cez internet, odporúčame overiť si daného obchodníka a použiť jednorazové údaje o platobnej karte. V takomto prípade nehrozí, že bude jeho karta ďalej zneužívaná , keďže sú údaje určené len na jednu platbu.

Ak klientovi príde mailom alebo cez chat výzva na zadanie údajov o platobnej karte a klient takúto transakciu neinicioval, údaje neodporúčame zadávať.

Na kartách je tiež možné nastaviť len také výšky limitov, ktoré skutočne pre danú platbu potrebujú.

V prípade podozrenia na zneužitie karty je potrebné kartu zablokovať, aby sa predišlo ďalším podvodným transakciám.

Tatra banka kladie na digitálnu bezpečnosť svojich klientov veľký dôraz. Pravidelne ich  edukujeme a upozorňujeme na možné riziká v digitálnom priestore.

Aké funkcionality ponúkate v súvislosti s bezpečnosťou online platieb?

Klientom ponúkame viaceré funkcionality pre bezpečné online nákupy.

Klienti si môžu prispôsobiť kartu svojim predstavám a každodenným požiadavkám cez mobilnú aplikáciu Tatra banka, Internet banking alebo Business banking.

Online manažment karty umožňuje úpravy maximálneho denného limitu karty, hotovostného limitu aj internetového limitu. Klientom odporúčame, aby si v prípade, keď nenakupujú na internete, znížili  limit na 0 EUR a pri nákupe si ho operatívne nastavili na požadovanú výšku platby. Po nákupe si ho opäť môžu upraviť na 0 EUR alebo na minimálnu výšku.

V mobilnej aplikácii Tatra banka ponúkame klientom tiež možnosť vygenerovať si jednorazové údaje o karte, ktoré sú použiteľné iba na jeden nákup. Údaje nie je možné opakovane použiť, preto sú peniaze na účte v prípade zneužitia karty v bezpečí.

VÚB

Je online nakupovanie a platenie kartou naozaj bezpečné? 

Všeobecne môžeme konštatovať, že platby kartou sú bezpečné.

Pri online nakupovaní odporúčame si vyberať dôveryhodné e-shopy a stránky. Keď natrafíte na internetový obchod, ktorý má až podozrivo nízke ceny, doteraz ste o ňom vôbec nepočuli, nemá žiadne recenzie či profily na sociálnych sieťach, chýbajú kontaktné údaje, radšej zvážte iný.  Pri neserióznom obchode sa môže stať, že tovar príde v nízkej kvalite, iný alebo nie je doručený vôbec.  Taktiež je dôležité si pozorne čítať obchodné, reklamačné podmienky obchodníka resp.  podmienky doručenia  a skontrolovať kontaktné údaje obchodníka. Ďalšou možnosťou je čítať si recenzie ľudí, ktorí už majú s obchodníkom skúsenosti pred samotným nákupom.

Ak platíte za tovar, dobre si skontrolujte, či je v potvrdzujúcej správe (3D Secure) uvedený správny predajca a tiež, či suma zodpovedá nákupu. Niekedy stačí prehliadnuť desatinnú čiarku a namiesto pár eur zaplatíte stovky eur.

Neoddeliteľnou súčasťou online nákupov sú poštové a doručovateľské služby. To je opäť príležitosť pre podvodníkov, ako sa jednoducho a nelegálne dostať k peniazom. Môže vám prísť výzva, aby ste zaplatili poštovné za opätovné doručenie zásielky. Majte vždy na pamäti pravidlo: Pošta či doručovateľská spoločnosť od vás nikdy nežiadajú dodatočnú platbu za poštovné.

Klienti by si mali dať pozor na tzv, phishingové správy. Podvodník často rozosiela e-maily, SMS-ky, ktoré vyvolávajú dojem, že pochádzajú od dôveryhodného zdroja, napríklad z banky, z pošty alebo známej webovej stránky. Odkazy v takýchto správach odporúčame  vôbec neotvárať. Robíme aj proaktívne kroky. Okrem dočasného blokovania niektorých obchodníkov, ktorí sa stanú terčom podvodníkov, sme zablokovali aj obchodníka s kryptomenami Binance, keďže aj tam bolo pre klientov veľké riziko.

Aké funkcionality ponúkate v súvislosti s bezpečnosťou online platieb?

Pri potvrdzovaní platby cez platobnú bránu, banka vyzýva transakciu ešte potvrdiť formou mobilného PINU, kódu z SMS alebo biometriou.

Odporúčame pracovať v limitmi na karte, čím klient zvyšuje bezpečnosť. Či kartu klient používa na nákupy pravidelne alebo len občas, odporúčame nastaviť si internetový limit na nízku alebo nulovú hodnotu a zvýšiť si ho tesne pred platbou.

Slovenská sporiteľňa

“Bezkontaktné platby sú bezpečné. Všade, kde je to možné, musia prebehnúť online, teda sú posielané na schválenie do banky. Znamená to, že pokiaľ by bola daná karta z dôvodu straty či krádeže zablokovaná, bude každý pokus o platbu zamietnutý. Ak by do  momentu nahlásenia blokácie karty prišlo k jej zneužitiu neoprávnenou osobou, banka klientovi peniaze vráti. Platby sú tiež chránené limitom pre tento typ transakcie, limit na zadanie platby bez PIN kódu je nastavený pre jednu platbu na 50 € alebo kumulatívne pre viacero platieb 150 €, následne je potrebné zadať PIN kód. 

Sme presvedčení, že v porovnaní s klasickými kartami neznamenajú pre klientov vyššie riziko. Práve naopak, keďže klient kartu pri platení nedáva z rúk, je v podstate nemožné, aby ju niekto počas platenia oskenoval.Pri online platbách minimalizujeme riziko zneužitia údajov karty, keďže okrem nich  na uskutočnenie platieb treba aj váš mobilný telefón. Ak využijete aplikáciu mToken, identifikujete sa svojou biometriou (otlačok prsta, zosnímanie tváre) alebo vlastným PIN kódom. Ak aplikáciu mToken ešte nepoužívate, transakciu potvrdíte SMS kódom. SMS kód je jednorazový, má obmedzenú časovú platnosť a nie je možné ho použiť na žiadnu inú transakciu.

Stačí priložiť prst, zosnímať tvár alebo zadať vlastný PIN kód v aplikácii mToken, prípadne prepísať jednorazový kód z SMS na obrazovku a platba je potvrdená.

Potvrdenie trvá len chvíľu. Po zadaní platby dostanete na mobil push notifikáciu. Kliknutím na ňu sa automaticky dostanete do mTokenu, kde uvidíte detaily platby a jednoducho ju potvrdíte vami zvoleným spôsobom. Ak používate overenie cez jednorazový SMS kód, ten vám bude doručený do niekoľkých sekúnd.

Aplikácia mToken aj SMS správy s jednorazovým kódom sú bezplatné bez ohľadu na počet vykonaných transakcií.”

Marta Cesnaková, hovorkyňa Slovenskej sporiteľne

Vyhrajte smartfón v hodnote 1000 eur

Neváhajte a odovzdajte hlas svojej obľúbenej bankovej aplikácii. Do žrebovania o smartfón v hodnote 1000€ budú zaradení všetky hlasujúci v ankete Smart Banka 2023, ktorí úspešne odovzdajú platný hlas.

Neviete sa rozhodnúť? Porovnajte si banky

Na stránke SmartBanka.sk nájdete zoznam všetkých zapojených bankových aplikácií a po kliknutí na ktorúkoľvek z nich vidíte podrobný zoznam funkcií, ktoré klientom ponúka. Veľmi jednoducho si tak môžete porovnať funkcie aplikácií jednotlivých bánk a vybrať tak tú, ktorá je podľa používateľov najlepšia.

Smart Banka INDEX

Neoddeliteľnou súčasťou Smart Banky je Smart Banka INDEX – systém hodnotenia mobilných bankových aplikácií na základe informácií získaných od ich reálnych používateľov v ankete Smart Banka. Ide o živý systém, v ktorom sú zohľadnené všetky pozitívne aj negatívne skúsenosti a názory používateľov na jednotlivé bankové aplikácie.

Smart Banka INDEX bude v najnovšej podobe zverejnený po skončení hlasovania Smart Banka 2023, aby reflektoval aktuálny stav jednotlivých bankových aplikácií. Aj Váš hlas môže rozhodnúť a zamiešať celkové poradia. Preto neváhajte a hlasujte!

Výsledky budú zverejnené do konca apríla.

10.2.2023

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+