MojAndroid

Ahoj Tomáš. Predstav, prosím ťa, slovenským používateľom aplikáciu Waze a jej výhody.

Waze je bezplatná mobilná navigácia pre smartfóny, ktorá umožňuje vodičom vymieňať si medzi sebou upozornenia na nástrahy na cestách v reálnom čase. Okrem nahlásených udalostí navigácia automaticky zdieľa aktuálne dosahované rýchlosti na jednotlivých úsekoch ciest, a tieto následne využíva k aktívnemu odporúčaniu obchádzania kolón. Vďaka tomu je navigácia veľmi obľúbená u vodičov, a to nielen v Bratislave. Množstvo aktívnych používateľov na Slovensku neustále vytvára veľmi presné a aktuálne dopravné informácie.

V čom je navigácia Waze iná, výnimočná, a prečo by si ju mali nainštalovať ľudia, aj keď už používajú inú navigáciu?

Hlavným rozdielom je účel použitia. Kým bežnú navigáciu si vodič zapne 2 – 3 krát do roka cestou na neznáme miesto, Waze je appka na každodenné použitie. Cestou z domu do práce a späť odporučí tú aktuálne najrýchlejšiu trasu s ohľadom na mimoriadne udalosti, vopred upozorní na nehody či policajné hliadky, a dokonca umožní hocikomu poslať link aby sledoval vašu aktuálnu jazdu. Ak si do Waze pridáte ešte aj svojich priateľov alebo si navigáciu prepojíte s Facebookom, dostávame sa od bežnej navigácie až k istej sociálnej sieti pre vodičov.

Vieš povedať, kde všade sa používajú dáta z navigácie Waze? Občas ich využívajú masmédiá pri dopravných servisoch. Existuje však iný spôsob, ako sa dáta zozbierané od používateľov využívajú?

Vybrané dôležité udalosti sa dostávajú do Google Maps. O polohe nehody informujeme napríklad aj odťahové služby. Ako najprínosnejšiu hodnotím spoluprácu so Zelenou vlnou RTVS. Dôležité informácie z Waze sa tak dostávajú na všetky okruhy Slovenského rozhlasu, ale aj do ďalších komerčných rádii, ktoré preberajú vysielanie Zelenej vlny. Hospodárske noviny a Trend využívajú analýzy historických dát z Waze pri tvorbe vlastných článkov, napr. o nahlasovaných výtlkoch, zápchach alebo nehodách.

Možnosti sú však ešte širšie. V rámci tzv. Connected Citizens Program Waze nadväzuje spoluprácu s verejnými inštitúciami, ako sú policajné zložky, magistráty, správcovia cestnej infraštruktúry, pohotovostné zložky a podobne. Pri takejto spolupráci verejná inštitúcia získava dáta z Waze, na základe ktorých vie identifikovať hustotu premávky, nehodové úseky a pod. a naopak do Waze sú poskytované informácie, ktoré sú následne sprostredkované používateľom – napr. uzávierky ciest, zmeny v organizácii dopravy, dlhodobé práce na ceste a pod. Takáto spolupráca už funguje v desiatkach veľkých miest, napr. New York, Rio de Janeiro, Sydney, Barcelona, či Budapešť.

Vieme, že za navigáciou Waze stojí komunita ľudí, ktorí ju rozvíjajú spoločne. Môžeš nám však povedať, kedy táto komunita na Slovensku vznikla?

Začiatky Waze na Slovensku sa datujú na koniec roka 2009, kedy Waze sprístupnil editor máp celému svetu. Kým niektoré krajiny dostali východzie podklady, mapa Slovenska bola úplne prázdna. Neexistovali žiadne cesty, či satelitné snímky podľa ktorých by sa dali kresliť. Našlo sa ale pár nadšencov, ktorí projektu uverili, a dobrovoľne vo svojom voľnom čase začali “valcovať” a cesty upravovať. Zo všetkých “senior Wazerov” spomeniem mená ako Shalafi, Zirland, či Mišo Grafik. Počiatky Waze v našom regióne zachytili aj v animácii.

V priebehu nasledujúcich 2 rokov stovky dobrovoľníkov nakreslili mapu celého Slovenska do takých detailov, že vo veľkých mestách začala konkurovať aj komerčným mapovým podkladom. Vývojom a zlepšeniami prechádzala aj samotná aplikácia – ľudia si ju začali sťahovať a používať. V mape sa začali objavovať prvé nehody či zápchy, no počet aktívnych používateľov bol veľmi malý.

waze-3

S niektorými aktívnymi Wazermi sme boli od začiatku v kontakte prostredníctvom Waze fóra. Vedeli sme, že ak chceme mať čo najaktuálnejšie dopravné informácie, musíme prilákať čo najviac používateľov. A tak vznikla myšlienka “bojovej porady” :) Prvé stretnutie Wazerov na Slovensku sa uskutočnilo v Bratislave v januári 2012, a zúčastnilo sa ho približne 20 nadšencov.

A aj keď sme aktívne spolupracovali online už nejakú tú dobu, práve toto stretnutie považujem za neoficiálny moment založenia našej komunity dobrovoľníkov :) Od neho sme už mali ďalšiu desiatku lokálnych stretnutí. Veľkým úspechom bolo stretnutie v Bratislave v decembri 2012, na ktoré prišli aj spoluzakladatelia Waze z Izraela.

Keď sa rozprávame o tom, že Waze je komunitná navigácia, môžeš nám povedať, koľko aktívnych používateľov má na Slovensku a ako sa používatelia môžu zaslúžiť o chod navigácie?

Presné počty používateľov v jednotlivých krajinách Waze pravideľne nezverejňuje. Odhadujeme, že počet aktívnych používateľov na Slovensku sa aktuálne môže pohybovať niekde okolo 75 000. Napr. počas špičky býva v Bratislave naraz v jednom momente online vyše 1600 používateľov. Možnosti používateľov sú v zásade tieto:

  • V prvom rade používatelia pomáhajú zvyšovaniu kvality fungovania tým, že o svojej pozitívnej skúsenosti povedia svojim známym. Takto pomáhajú rozširovať používateľskú základňu;
  • Samotným používaním aplikácie aj pasívne prispievajú dátami o polohe a rýchlosti. Čím viac používateľov je online, tým presnejšie informácie systém získa a tým kvalitnejšie dokáže vyhodnotiť aktuálnu dopravnú situáciu;
  • Aktívnym reportovaním udalostí na ceste – jednoduchým spôsobom priamo z aplikácie;
  • Vytváraním miest (Point of interrest) priamo z aplikácie;
  • Nahlasovaním chýb v mape pomáhať v zlepšovaní mapy;
  • Aktívne sa podieľať na zlepšovaní mapy cez webový editor.

waze-2

Plánujete do budúcnosti rozšíriť “právomoci” či zásah používateľov do navigácie?

Kým v začiatkoch Waze mohol editovať mapu prakticky ktokoľvek, aktuálne už samozrejme musíme pracovať s tzv. oprávneniami. Nemôžeme si dovoliť aby nesprávny (hoci aj neúmyselný) zásah nováčika znemožnil navigovanie po hlavnom ťahu. Stále však máme záujem o editorov, ktorí majú lokálne znalosti v menších obciach. Týmto záujemcom vieme pomôcť pri prvých krokoch s editáciou, a v prípade potreby nastaviť im na danom mieste potrebné právomoci aby mohli mapu doplniť. Podstatné je prečítať si dôležité informácie na fóre a prostredníctvom fóra sa s nami aj skontaktovať.

Tento rok Waze priniesol niekoľko noviniek. Ide napríklad o možnosť spolujazdy v aute (RideWith), či o preberanie informácií z Google máp. Vieš nám o týchto novinkách povedať viac? Prípadne nám prezraď, či a kedy budú dostupné na Slovensku.

RideWith je služba prepojená s Waze, ktorá umožňuje viacerým ľuďom s rovnakou cestou zdieľať auto. Pilotný projekt beží v Izraeli, o jeho rozšírení do ďalších krajín sa rozhodne na základe jeho úspechu v domácej krajine. Hlavnou blížiacou sa novinkou je uvedenie verzie 4.0 s prepracovanou grafikou a UX/UI. Najprv bude dostupná pre iOS, verzia pre Android príde o niečo neskôr.

Keď sme spomenuli Google, tak nesmieme zabudnúť ani na to, že patríte pod jeho krídla. Ako vnímaš tento fakt a čo sa v aplikácii od akvizície zmenilo?

Pod krídla Google patrí Waze. My ako komunita sme od Google úplne nezávislí. Veci sa však hýbu tým správnym smerom. Vzájomné zdielanie dát Waze s Google Maps, možnosť vyhľadávania adries z Google, doplnenie StreetView do editora Waze máp, zdvojnásobenie počtu zamestnancov Waze, aktívne organizovanie celosvetových stretnutí – myslím že za toto všetko môžeme vďačiť najmä Google.

Aké zmeny sa vo Waze komunite aktuálne pripravujú? Na aké novinky sa vo vašej navigácii môžeme tešiť?

Plánované novinky bohužiaľ spomínať nemôžem :) Povedať môžem iba toľko, že v blízkej dobe bude spustená jedna z najžiadanejších funkcii.

Určite sledujete aj konkurenčné riešenia, pričom mnohé z nich sú zamerané na offline navigovanie. Plánujete do vašej navigácie vniesť viac offline prvkov alebo bude základ stále kladený na online funkcie a ich prínosy?

Aj teraz dokáže Waze fungovať v obmedzenom režime offline. Táto funkcia má však pokryť iba prípadné dočasné výpadky konektivity. Skutočným zámerom je mať sociálnu sieť vodičov s prístupom k aktuálnym informáciam. A toto sa offline robiť nedá :) Dáta sú čím ďalej lacnejšie. Navyše ceny dát v rámci EÚ sa majú v blízkej dobe zjednotiť s domácimi, vrátane predplatených balíčkov. Preto nie je dôvod ísť cestou späť. Treba iba presvedčiť používateľov, že online navigácia má zmysel. Že z ich 1GB dátového balíčku spotrebuje za mesiac aktívneho používania menej než Facebook. Ale najmä že vďaka online informáciam sa vyhnú nehode, obídu kolónu, či ušetria pri tankovaní.

Kto za komunitou stojí? Aké sú funkcie koordinátora?

Pod komunitou v širšom slova zmysle môžeme chápať všetkých používateľov – spoločne si pomáhajú pri boji s dopravnou situáciou. Ako významú skupinu vrámci komunity používateľov je potrebné vnímať editorov mapy. Týchto sú rádovo stovky a desiatky z nich aktívne komunikujú na fóre a koordinujú svoje aktivity týkajúce sa zlepšovania mapy. Teda jadrom komunity sú tí používatelia, ktorí sa podieľajú na diskusiách na fóre. Najaktívnejší z nich patria do skupiny tzv. Local Champs – títo okrem práce súvisiacej s mapami zastrešujú aj ďalšie aktivity zamerané predovšetkým na propagáciu Waze širokým masám: prezentácia Waze na eventoch (vďaka Zelenej vlne sa môžeme prezentovať na Autosalóne v Bratislave a Nitre), komunikácia a spolupráca s partnermi, starostlivosť o komunitnú webstránku www.wazer.sk , správa komunitnej Facebook stránky, pomoc pri organizačnom zabezpečení súťaží, no tiež aj tvorba pomôcok a skriptov pre editorov mapy a v neposlednom rade komunikácia so zástupcami Waze. Niekoľkí z nich zastávajú tiež pozíciu tzv. Global Champ – venujú sa spolupráci a koordinácii na medzinárodnej úrovni. Rola koordinátora komunity nadšených a zapálených ľudí potom spočíva predovšetkým v koordinácii jednotlivých aktivít a tiež v snahe o ďalší rozvoj.

“Všetci dobrovoľníci vrátane koordinátorov robia svoju „prácu“ zadarmo, bez nároku na akýkoľvek honorár.”

Koordinátorov máme v skutočnosti dvoch – Pišta Porubčan je aktívny prevádzkový koordinátor a jeho hlavnou úlohou je viesť komunitu dobrovoľníkov, šíriť dobré meno aplikácie, komunikácia na Facebooku , riešenie prípadných problémov. Ja som si zobral na starosť viac rozvojovú časť. Organizovanie stretnutí, propagáciu Waze, hľadanie nových používateľov, spolupráce s partnermi.

Waze-1

Ak používateľ cestuje do zahraničia, aký má pre neho význam pri navigovaní používať Waze? Koľko dát mu navigácia spotrebuje napríklad pri 1000 km ceste?

Dátová spotreba Waze napr. oproti Google Maps je výrazne menšia. Hodina jazdy sa môže rovnať rádovo 0,2 až 2 MB dát, v závislosti od podrobnosti mapy na danom úseku, či bola trasa vopred nacachovaná (toto sa deje automaticky pri naplánovaní trasy cez WiFi), koľko aktuálnych informácii o premávke sa na trase vyskytne, atď. V rámci tranzitu cez krajiny Európskej Únie by som sa Waze používať neobával. Navyše ceny dát v roamingu sa majú v blízkej dobe zjednotiť s domácimi, vrátane predplatených balíčkov. Pri cestách mimo EÚ však už odporúčam pozrieť sa po lokálnej SIM karte.

Naša tradičná otázka na koniec – kde vidíš navigáciu Waze o 10 rokov? Myslíš si, že sa zmení spôsob, akým sa ľudia navigujú? Ako pokročia technológie navigovania do roku 2025?

Samojazdiace autá sú za dverami. Samozrejme nebudeme mať ihneď vozidlá, ktoré nás odvezú z bodu A do bodu B. Ale postupne sa k tomu blížime. A Waze môže byť ich súčasťou. Môže tvoriť navigačný back-end, platformu pre výmenu informácii medzi vozidlami, ako aj rozhranie pre informovanie vodiča prečo ich auto vybralo práve danú trasu. Možnosti sú prakticky neobmedzené. V každom prípade verím, že už nebude potrebné v aute vyberať mobil z vrecka, dávať ho do držiaku a pripájať nabíjačku :)

android-magazin-5

Tento článok vyšiel pôvodne v 5. čísle ANDROID MAGAZÍNU

9.11.2015

Pravidlá diskusie

Portál MojAndroid.sk si vyhradzuje právo zmazať neslušné, rasistické a vulgárne príspevky, ako aj osobné útoky na redakciu, či diskutérov v komentároch pod článkom bez ďalšieho upozornenia. V prípade uverejňovania odkazov na externé stránky, je komentár automaticky preposlaný do redakcie na schválenie.

+