Google zjednodušil zadanie lokácie do smartfónu z prostredia počítača