Microsoft umiestňuje servery do oceánu s geniálnym odôvodnením